Societatea Studenților Mediciniști Galați

Societatea Studenţilor Medicinişti Galaţi (SSMG) este o organizaţie studenţească tânără, înfiinţată în anul 2009 din dorinţa studenţilor medicinişti şi farmacişti gălăţeni de a fi reprezentaţi pe plan intern, naţional şi internaţional. De asemenea SSMG este o asociație studenţească independentă, non-guvernamentală şi non-politică și este oficial recunoscută ca atare de către autorităţile guvernamentale locale, regionale şi centrale, precum şi de alte organizaţii şi instituţii naţionale şi internaţionale. Asociația își desfășoară activitatea în scopul promovării și apărării drepturilor și intereselor profesionale, sociale și culturale ale membrilor săi, precum și a satisfacerii nevoilor acestora în domeniile: științific, cultural, social și civic.

Email: ssmgalati@gmail.com

CONSILIU DIRECTOR
Preşedinte: Valentina Mihalcea

VicePreşedinte: Răzvan Iacob

Secretar: Iancu Andra