Descriere programului de schimburi internaționale profesionale și de cercetare:

Între comitetele FASMR și IFMSA se numără și SCOPE-SCORE, comitete fondate în anul 1951, respectiv 1991, și responsabile de mobilități studențești internaționale.  În România există 9 universități cu comitete SCOPE-SCORE active:  Brașov, București, Cluj, Craiova, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu-Mureș, Timișoara. Anual, mai mult de 14.000 de studenți beneficiază de aceste schimburi pentru a explora noi sisteme medicale într-un tablou cultural și social diferit. Acest lucru este posibil datorită formării unei rețele studențești, atât locale cât și internaționale, care facilitează accesul la sistemul medical din țara din care provin, oferind studenților străini șansa de a participa activ în sistemul medical al țării gazdă.

Misiune:

Misiunea SCOPE-SCORE este de a promova interculturalitatea și cooperarea profesională și în domeniul cercetării științifice între studenții la medicină și alte cadre din domeniul medical, precum și de a oferi studenților oportunitatea de a învăța despre conceptul de “Global Health”.

Obiective:

  1. Să crească posibilitățile de mobilitate și să lărgească orizonturile studenților la medicină din toată lumea.
  2. Să ofere studenților oportunitatea să experimenteze medicina într-o altă cultură cu un sistem de sănătate și educațional diferit și să învețe ce impact au diferențele în cultură și în credințe.
  3. Să creeze oportunități pentru ca studenții la medicină să învețe despre conceptul de “Global Health”, aspecte de medicină primară și epidemiologia țării gazdă și modul în care diferă acestea față de țara din care provine.
  4. Să contribuie la educația unor viitoare cadre medicale cu o viziune globală în domeniul sănătății, să contribuie la dezvoltarea lor personală, încrederea în sine și deschiderea în a deveni parte a comunității medicale internaționale.
  5. Să promoveze toleranță pentru diferențele și asemănările în ceea ce privește sănătatea și pacienții indiferent de sexul, religia și credințele lor.