RezInformat este o inițiativă a echipei naționale prin care dorim să dezambiguizăm repartiția ce succede examenul de rezidențiat. Sperăm ca aceste date să ajute viitorii absolvenți să facă o alegere mai informată în legătură cu viitorul lor, și să scadă nivelul de anxietate pe care îl simt în momentul în care sunt nevoiți să facă alegerea.

Datele în baza cărora a fost realizată statistica au fost adunate cu ajutorul absolvenților examenului de rezidențiat 2018 și 2019. Vă rugăm să consultați secțiunea următoare pentru explicații în ceea ce privește terminologia utilizată.

Pentru explicații adiționale puteți contacta echipa SCOME pe email la scomefasmr@gmail.com

Terminologia Utilizată

Mediană – Mediana reprezintă acea valoare a unei serii ordonate crescător sau descrescător care împarte seria în două părți egale, așa încât 50% din termenii seriei au valori mai mici decât mediana, iar 50% mai mari decât mediana.

 

Cvartilă (x) – Cvartila reprezintă acea valoare a unei serii ordonate crescător sau descrescător care împarte seria în două părți egale, așa încât x% din termenii seriei au valori mai mici decât cvartila (x). În acest context cvartila se referă la punctajul absolvenților.

Interval de siguranță – Intervalul de note aflat între Cvartila 25 și Cvartila 75. Persoanele ce au un punctaj în interiorul acestul interval, vor avea o șansă destul de bună de a avea specializarea respectivă disponibilă în momentul în care urmează să ia decizia.
 

Punctaj raportat – Un punctaj diferit de cel obținut de candidat la examenul de rezidențiat. Punctajelor de pe locul 1 din fiecare an (942 în 2019 și 936 în 2018) le-a fost atribuită valoarea de 1000, iar toate celelalte punctaje au fost raportate la acestea, astfel încât ultima persoană ce a promovat examenul de rezidențiat a obținut punctajul raportat de 600, sau, “60% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu”, conform metodologiei examenului de rezidențiat.

 

Punctaje minime/maxime Întrucât valoarea minimă a punctajeloc cu care o specializare a fost aleasă variază de la an la an, am decis să înlocuim punctajul minim cu media ultimelor 3 puntaje. În continuare, de fiecare dată când ne vom referi la primul/ultimul punctaj/poziție, ne referim de fapt la media primelor/ultimelor 3 poziții/puntaje. Exemplu. Ultimele 3 punctaje de la specializarea x sunt 621, 608 și 599. Prin “punctajul minim” ne vom referi la media celor 3 puntaje, și anume 609.

 

Indicele de dezirabilitate – Indice creat de echipa SCOME pentru a reprezenta cât de căutată este o anumită specializare.Indicele ia în considerare percentila pe care se află punctajele absolvenților ce au ales acea specializare în anii 2018 și 2019. Indicele are o valoare între 100 și 0, unde 100 înseamnă că toate locurile de la specializarea respectivă au fost alese de persoane a căror punctaj ia clasat în primii 10% din ierarhie, iar o valoare de 0 semnifică faptul că toate locurile au fost alese de persoane a căror punctaje se află în ultimele 10% ale punctajelor absolvenților examenului de rezidențiat.

 

De ce este nevoie de acest indice?

 

Analizând datele de la rezidențiat din ultimii 2 ani am constat că parametrii uzual folosiți în discuțiile dintre colegi sunt insuficienți sau pot determina confuzie. De exemplu ultimul punctaj ce a permis alegerea unei anumite specializări, sau valoarea medie a ultimelor punctaje poate varia major de la un an la altul, odată cu variații ale punctajelor. De asemenea, în cazul unei distribuții bimodale a punctajelor cu care se alege o specializare (adică jumătate din acele locuri sunt luate de absolvenți care au punctaje mari, iar cealaltă jumătate este aleasă de persoane care au medii mici, cu puțin peste nivelul de trecere), valoarea ultimului punctaj poate genera confuzie și să creeze flasa impresie că acea specializare nu este foarte dorită.

 

Centre mari – București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara (Conform procentajului de locuri oferite, și în ordinea dezirabilității)

Centre mici – Brașov, Târgu Mureș, Constanța, Craiova, Sibiu, Oradea, Arad, Galați (Conform procentajului de locuri oferite, și în ordinea dezirabilității)

Centre medii – În unele cazuri numărul de date pe care le avem nu ne permite să realizăm o statistică potrivită individual pe centre, dar ne oferă posibilitatea să împărțim centrele mari în București și centre medii. În acest context centrele medii sunt reprezentate de Cluj-Napoca, Iași și Timișoara.

Specializări

În acest prim post din seria RezInformat vă prezentăm o clasificare a specialităților medicale. Clasificarea aceasta a fost realizată pe baza statisticii pe care echipa SCOME FASMR 2020 a realizat-o pe repartiția candidaților ce a urmat examenelor de  rezidențiat din anii 2018 și 2019. Elementele ce au fost luate în considerare pentru realizarea clasificării următoare sunt frecvența cu care specialitatea respectivă s-a ales în diferitele percentile ale distribuției punctajelor candidaților și mediana punctajelor și pozițiilor candidaților ce au ales specialitatea respectivă.

 

Clasa S

Această clasă cuprinde specializările care sunt cel mai frecvent alese de către concurenții cu punctaje mari.

 • Dermatovenerologie
 • Cardiologie
 • Endocrinologie
 • Radiologie – Imagistică Medicală
 • Oftalmologie
 • Gastroenterologie 

Clasa A

Această clasă cuprinde unele dintre cele mai dorite
specializări. Studenții ce doresc aceste specializări vor avea nevoie de
punctaje mari.

 • Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă
 • Neurologie
 • Psihiatrie
 • Reumatologie
 • Anatomie Patologică
 • Oncologie Medicală
 • Obstetrică-Ginecologie
 • Cardiologie Pediatrică 

Clasa B

În această clasă se află specializările de mijloc, care
deși nu sunt alese de candidații cu cele mai mari punctaje, sunt totuși
dorite.

 • Psihiatrie Pediatriă
 • Diabet Zaharat, Nutritie și Boli Metabolice
 • Neurologie Pediatrică
 • Anestezie și Terapie Intensivă
 • Pediatrie
 • Nefrologie
 • Medicină Fizică și de Reabilitare
 • Medicină Legală
 • Alergologie și Imunologie Clinică
 • Pneumologie
 • Gastroenterologie Pediatrică

Clasa C

În această clasă sunt introduse specializările mai puțin dorite.

 • Chirurgie Cardiovasculară
 • Medicina Nucleară
 • Medicină Internă
 • Neurochirurgie
 • Radioterapie
 • Otorinolaringologie
 • Medicină de Laborator
 • Pneumologie Pediatrică
 • Boli Infecțioase
 • Chirurgie Pediatrică

Clasa D

În această clasă se află specializările pe care puțini din
absolvenții cu rezultate mari le aleg. Studenții ce își doresc una
dintre aceste specializări nu vor avea nevoie de un punctaj extraordinar
de mare.

 • Hematologie
 • Genetică Medicală
 • Urologie
 • Chirurgie Generală
 • Ortopedie și Traumatologie
 • Neonatologie
 • Nefrologie Pediatrică
 • Medicină Sportivă
 • Microbiologie Medicală
 • Chirurgie Toracică
 • Medicină de Urgență 

Clasa F

În această clasă se află specializările cel mai puțin alese de către absolvenți.

 • Oncologie și Hematologie Pediatrică
 • Expertiza Medicală a Capacității de Muncă
 • Ortopedie Pediatrică
 • Igienă
 • Chirurgie Vasculară
 • Sănătate Publică și Management
 • Chirurgie Orală și Maxilo-Facială
 • Epidemiologie
 • Farmacologie Clinică
 • Medicina Muncii
 • Geriatrie și Gerontologie
 • Medicină de Familie

În cadrul acestui an universitar vom posta statistici detaliate
despre fiecare specializare în parte cu referire la punctajele de care
veți avea nevoie pentru a putea alege o anumită specializare, și, unde
numărul de date ne va permite, și statistici indivitualizate pe diferite
centre universitare.


În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Cardiologie Pediatrică. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa A. Astfel, indicele de dezirabilitate de 56/100 indică faptul că specializarea este a 15-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.34). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 421, reprezentat de punctajul maxim: 868. În cadrul specialității Cardiologie Pediatrică, volumul foarte mic de locuri locuri care există, se acoperă încet. Ultima poziție este 3763, corespunzând  punctajului minim: 642. Cardiologia pediatrică este una din cele mai dorite specialități pediatrice. Intervalul de siguranță a fost 699-784.


Datorită numărului mic de date am nu reușit să realizăm o analiză în detaliu pe centre. Totuși, merită menționat că doar 3 centre din românia din ultimii 2 ani au oferit locuri de pregătire pentru această specialitate.


București – Dezirabilitatea centrului a fost 73/100

Târgu Mureș Dezirabilitatea centrului a fost 53/100

Iași – Dezirabilitatea centrului a fost 32/100


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Chirurgie Pediatrică. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa C. Astfel, indicele de dezirabilitate de 41/100 indică faptul că specializarea este a 36-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.03), diferențele fiind de 52 de puncte în favoarea anului 2019. Pe baza acestui rezultat, ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 522, reprezentat de punctajul maxim: 855. În cadrul specialității Chirurgie Pediatrică, volumul mic de locuri locuri care există, se acoperă foarte încet. Ultima poziție este 4876, corespunzând  punctajului minim: 575. Chirurgia pediatrică este una dintre specialitățile pediatrice de mijloc. Intervalul de siguranță a fost 634-762.


Datorită numărului mic de date am nu reușit să realizăm o analiză în detaliu pe centre.


Oradea – Dezirabilitatea centrului a fost 75/100
Iași – Dezirabilitatea centrului a fost 52/100

București – Dezirabilitatea centrului a fost 51/100

Timișoara – Dezirabilitatea centrului a fost 42/100

Cluj-Napoca – Dezirabilitatea centrului a fost 36/100

Brașov- Dezirabilitatea centrului a fost 33/100

Sibiu – Dezirabilitatea centrului a fost 31/100

Târgu Mureș Dezirabilitatea centrului a fost 30/100

Constanța – Dezirabilitatea centrului a fost 13/100


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Chirurgie Toracică. Înainte de a intra în analiza statistică trebuie să menționăm că pentru această specialitate locurile puse la dispoziție sunt puține, numărul de date pe care îl avem din 2 ani fiind de 27. Conform Clasării din prima postare, pe care o puteți găsi în prima postare din această pagină, specializarea Chirurgie Toracică se află în clasa D. Conform indicelui de dezirabilitate (29/100) specializarea este a 45-a cea mai căutată.

Întrucât numărul de date este foarte mic, nu am putut realiza o analiză comparativă între 2018 și 2019. Pe baza datelor pe care le avem, am realizat o statistică descriptivă. Locul cel mai ridicat este 1058, iar cel mai mare punctaj este 820. Ultima poziție este 4597, iar ultimul punctaj este 591. Întrucât numărul de date a fost foarte mic, ne așteptăm ca punctajele să se schimbe și în următorii ani. Intervalul de siguranță a fost 608-721.

Deși numărul de date nu este unul extraordinar de mare, totuși se conturează o tendință. Chirurgia toracică este luată în majoritatea cazurilor de absolvenți cu punctajele aflate sub mediană. Un absolvent ce chiar își dorește să aleagă Chirurgia Toracică, nu ar trebui să aibă probleme. Nu am putut realiza o statistică individualizată pe centre, însă, este important să menționăm că locurile au fost distribuite astfel: București – 16, Iași – 4, Craiova – 3, Brașov, Galați și Timișoara – câte un loc fiecare.

Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, pe care îl puteți accesa prin acest link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită vă rugăm să consultați explicațiile din partea de jos a paginii.

În ediția următoare a RezInformat vom analiza specializarea Pneumologie. Stay tuned.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Endocrinologie. Conform Clasării din prima postare, pe care o puteți găsi în prima postare din această pagină, specializarea Endocrinologie se află în clasa S. Conform indicelui de dezirabilitate (81/100) specializarea este a 3-a cea mai căutată.

Întrucât datele pe care le avem sunt din 2 ani, primul pas în analizarea acestei specialități a fost compararea punctajelor. Întrucât între punctajele din anii 2019 și 2018 au existat diferențe semnificative, dar între punctajele raportate din aceeași ani nu au existat diferențe, compararea aceasta s-a realizat pe punctajele raportate. Între punctajele raportate din 2018 și cele din 2019 ale absolvenților ce au ales specialitatea Endocrinologie au existat diferențe semnificative (p>0.0001). Diferența dintre mediile din cei 2 ani a fost 33 de puncte, media mai fare fiind în 2019 (914). În continuare vor fi folosite doar punctajele obținute de candidați.

Am realizat o statistică descriptivă cu datele din ambii ani. Locul cel mai ridicat este 43, iar cel mai mare punctaj este 915. La specializarea Endocrinologie locurile încep să se aleagă repede, dar, după cum vom vedea, situația nu este aceeași în toată țara. Întrucât endocrinologia este una din cele mai căutate specializări, locurile de la această specializare se termină repede, Ultima poziție este 2590, iar ultimul punctaj este 714. Întrucât am găsit diferențe între cei 2 ani, ne așteptăm ca punctajele să se schimbe și în următorii ani. Intervalul de siguranță a fost 827-869.

În continuare, datorită numărului de date din fiecare centre, a fost realizată o împărțire în București, Centre medii (Cluj-Napoca, Iași, Timișoara) și Centre mici. Nu am găsit diferențe între centrele medii și București (p=0.17), dar în cazul ambelor grupuri au fost găsite diferențe semnificative față de centrele mici (p>0.001). În continuare statistica pe centre va fi focalizată pe situația din centrele mari și situația din centrele mici.

Deși există diferențe între centrele mari și centrele mici, diferențele acestea nu sunt extraordinare. Pentru fiecare parametru folosit, exceptând de indicele de dezirabilitate, diferența a fost de aproximativ 40, în favoarea centrelor mari. Astfel, Endocrinologia în centrele mari a avut ultimul punctaj 751 (poziția 1978). Intervalul de siguranță în centrele mari a fost 837-877. Indicele de dezirabilitate a fost 84/100, Endocrinologia în centrele mari depășind Cardiologia în general, dar situându-se imediat sub Dermatovenerologie. 

Situația în centrele mici este una interesantă. Chiar și aici Endocrinologia este foarte căutată, dezirabilitatea fiind 67/100, putând fi repartizată clasei A, în poziția 2, imediat după Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă. Media cea mai mică a fost 714 (poziția 2590). Întrucât specializarea este dorită, intervalul de siguranță a fost crescut și aici, fiind 752-837.

Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, pe care îl puteți accesa prin acest link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită vă rugăm să consultați explicațiile din partea de jos a paginii.

În ediția următoare a RezInformat vom analiza specializarea Psihiatrie. Stay tuned.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Farmacologie Clinică. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa F. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 22/100 indică faptul că specializarea este a 55-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.97). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe foarte mult în anii ce urmează.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 2440, reprezentat de punctajul maxim: 725. În cadrul specialității Farmacologie Clinică, puținele locuri care există, se iau ușor. Ultima poziție este 4824, corespunzând  punctajului minim: 577. Farmacologia clinică este una din specialitățile ce se aleg cel mai ușor. Intervalul de siguranță a fost 599-648.


Nu există suficiente informații pentru a realiza o statistică pe centre. 


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de jos a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Medicina Internă. Stay tuned!În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Gastroenterologie Pediatrică. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa B. Astfel, indicele de dezirabilitate de 47/100 indică faptul că specializarea este a 26-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.24). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 1366, reprezentat de punctajul maxim: 791. În cadrul specialității Gastroenterologie Pediatrică, volumul mic de locuri locuri care există, se acoperă foarte încet. Ultima poziție este 3952, corespunzând  punctajului minim: 629. Gastroenterologia pediatrică este una dintre specialitățile pediatrice de mijloc. Intervalul de siguranță a fost 657-751.


Datorită numărului mic de date am nu reușit să realizăm o analiză în detaliu pe centre.


Cluj-Napoca – Dezirabilitatea centrului a fost 63/100

București – Dezirabilitatea centrului a fost 55/100

Târgu Mureș Dezirabilitatea centrului a fost 42/100

Iași – Dezirabilitatea centrului a fost 40/100

Timișoara – Dezirabilitatea centrului a fost 35/100


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Genetică Medicală. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa D. Astfel, indicele de dezirabilitate de 37/100 indică faptul că specializarea este a 38-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.07). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 616, reprezentat de punctajul maxim: 852. În cadrul specialității Genetică Medicală, volumul mic de locuri locuri care există, se acoperă foarte încet. Ultima poziție este 4509, corespunzând  punctajului minim: 598. Genetica Medicală este una dintre specialitățile pediatrice de mijloc. Intervalul de siguranță a fost 633-733.


Datorită numărului mic de date am nu reușit să realizăm o analiză în detaliu pe centre.


București – Dezirabilitatea centrului a fost 60/100

Cluj-Napoca – Dezirabilitatea centrului a fost 51/100

Târgu Mureș Dezirabilitatea centrului a fost 33/100

Iași – Dezirabilitatea centrului a fost 33/100

Craiova – Dezirabilitatea centrului a fost 31/100

Timișoara – Dezirabilitatea centrului a fost 31/100

Sibiu – Dezirabilitatea centrului a fost 25/100

Constanța – Dezirabilitatea centrului a fost 25/100

Oradea – Dezirabilitatea centrului a fost 21/100Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Hematologie. Conform Clasării din prima postare, pe care o puteți găsi în prima postare din această pagină, specializarea Hematologie se află în clasa D, fiind chiar prima din această clasă, fiind prima specialitate în care mediana locurilor celor ce au ales-o se alfă sub 3000. Conform indicelui de dezirabilitate (41/100) specializarea este a 35-a cea mai căutată.


Întrucât datele pe care le avem sunt din 2 ani, primul pas în analizarea acestei specialități a fost compararea punctajelor. Întrucât între punctajele din anii 2019 și 2018 au existat diferențe semnificative, dar între punctajele raportate din aceeași ani nu au existat diferențe, compararea aceasta s-a realizat pe punctajele raportate. Între punctajele raportate din 2018 și cele din 2019 ale absolvenților ce au ales specialitatea Hematologie nu au existat diferențe semnificative (p=0.44). În continuare vor fi folosite doar punctajele obținute de candidați.


Acesta fiind cazul, am realizat o statistică descriptivă cu datele din ambii ani. Loc Max3 este 157, iar Punctaj Max3 este 895. La specializarea Hematologie locurile încep să se aleagă repede, dar, după cum vom vedea, situația nu este aceeași în toată țara. Pentru absolvenții ce doresc să aleagă specializarea Hematologie, dar nu au obținut un punctaj foarte ridicat la examenul de rezidențiat, situația nu este disperată, Loc Min3 este 4746 iar Punctaj Min3 este 583. Întrucât nu am găsit diferențe între cei 2 ani, putem afirma cu încredere că nu ne așteptăm ca situația să se modifice extraordinar de mult în următorii 2-3 ani. Intervalul de siguranță este 634 – 763.


În continuare, datorită numărului de date din fiecare centre, a fost realizată o împărțire în București, Centre medii (Cluj-Napoca, Iași, Timișoara) și Centre mici. Nu am găsit diferențe între centrele medii și centrele mici, dar în cazul ambelor grupuri au fost găsite diferențe semnificative față de București. În continuare statistica pe centre va fi focalizată pe situația din București și situația din restul țării.


Locurile din București se iau de absolvenți cu punctaje mai mari, intervalul de siguranță din București fiind 714-801. Punctajul Min3 în este 673. În restul țării situația este diferită, intervalul de siguranță fiind 610 – 694. Punctajul Min3 este 583.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, pe care îl puteți accesa prin acest link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită vă rugăm să consultați explicațiile din partea de jos a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza specializarea Endocrinologie. Stay tuned.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Igienă. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea Igienă este cuprinsă în clasa F. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 24/100 indică faptul că specializarea este a 50-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.12). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea Igienă să se schimbe foarte mult în anii ce urmează, deși merită menționat că valoarea testului statistic are o tendință de a se apropia de limita de semnificație statistică, însă numărul mic de date nu ne permite să realizăm o analiză mai completă.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 1058, reprezentat de punctajul maxim: 820. În cadrul specialității Igienă, locurile se iau ușor. Ultima poziție este 4597, corespunzând  punctajului minim: 591. Igiena este una din specialitățile ce se aleg cel mai ușor. Intervalul de siguranță a fost 603-667.


Nu există suficiente informații pentru a realiza o statistică pe centre. 


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de jos a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Farmacologia Clinică. Stay tuned!În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Medicină de Familie. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa F. Astfel, indicele de dezirabilitate de 19/100 indică faptul că specializarea este a 58-a cea mai căutată, sau cea mai puțin dezirabilă specialitate.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.0001). Diferențele mediilor au fost de 16 puncte, în favoarea anului 2019. Pe baza acestui rezultat, ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe, însă nu ne așteptăm ca diferențele să fie extraordinar de mari.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 67, reprezentat de punctajul maxim: 909. În cadrul specialității Medicină de Familie, volumul uriaș de locuri locuri care există, se acoperă greu. Ultima poziție este 4827, corespunzând  punctajului minim: 577. Medicina de familie este cea mai puțin dorită specialitate din toate cele 58. Un student ce își dorește să practice medicină de familie cel mai probabil va reuși. Intervalul de siguranță a fost 602-660.


Datorită numărului foarte mari de date am reușit să realizăm o analiză în detaliu pe centre. Totuși, Galați și Arad nu au avut suficiente date și au fost grupate împreună.


Brașov – Pentru acest centru Intervalul de siguranță a fost 588-711. Media ultimelor 3 locuri a fost  577. Dezirabilitatea centrului a fost 19/100

București – Pentru acest centru Intervalul de siguranță a fost 616-660. Media ultimelor 3 locuri a fost  602. Dezirabilitatea centrului a fost 26/100

Cluj-Napoca Pentru acest centru Intervalul de siguranță a fost 605-677. Media ultimelor 3 locuri a fost  577. Dezirabilitatea centrului a fost 22/100

Constanța Pentru acest centru Intervalul de siguranță a fost 586-617. Media ultimelor 3 locuri a fost  575. Dezirabilitatea centrului a fost 11/100

Craiova Pentru acest centru Intervalul de siguranță a fost 579-636. Media ultimelor 3 locuri a fost  576. Dezirabilitatea centrului a fost 14/100

Iași – Pentru acest centru Intervalul de siguranță a fost 600-653. Media ultimelor 3 locuri a fost  575. Dezirabilitatea centrului a fost 18/100

Arad și Galați – Pentru acest centru Intervalul de siguranță a fost 579-625. Media ultimelor 3 locuri a fost  572. Dezirabilitatea centrului a fost 8/100

Oradea – Pentru acest centru Intervalul de siguranță a fost 595-661. Media ultimelor 3 locuri a fost  576. Dezirabilitatea centrului a fost 12/100

Sibiu – Pentru acest centru Intervalul de siguranță a fost 590-665. Media ultimelor 3 locuri a fost  576. Dezirabilitatea centrului a fost 20/100

Târgu Mureș Pentru acest centru Intervalul de siguranță a fost 607-682. Media ultimelor 3 locuri a fost  586. Dezirabilitatea centrului a fost 24/100

Timișoara Pentru acest centru Intervalul de siguranță a fost 589-655. Media ultimelor 3 locuri a fost  578. Dezirabilitatea centrului a fost 12/100


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Medicină Internă. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa C. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 45/100 indică faptul că specializarea este a 28-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.02). Diferențele mediilor au fost de 13 puncte, în favoarea anului 2018. Pe baza acestui rezultat, ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe, însă nu ne așteptăm ca diferențele să fie extraordinar de mari.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 187, reprezentat de punctajul maxim: 893. În cadrul specialității Medicină internă, volumul uriaș de locuri locuri care există, se acoperă relativ ușor. Ultima poziție este 4395, corespunzând  punctajului minim: 601. Medicina internă este specialitatea cea mai de mijloc în ceea ce privește dezirabilitatea acesteia în cadrul absolvenților. Intervalul de siguranță a fost 670-754.


Datorită numărului foarte mari de date am reușit să realizăm o analiză în detaliu pe centre. Totuși, au existat unele centre care nu aveau suficiente date pentru a putea fi analizate individual. Acestea au fost grupate pe baza mediilor în Arad-Brașov-Sibiu și Constanța-Oradea-Galați. După o baterie de teste statistice, grupele între care nu s-au găsit diferențe statistic semnificative au fost: CB (Cluj-Napoca și București), ITABS (Iași, Timișoara, Arad, Brașov și Sibiu) și TCCOG (Târgu Mureș, Craiova, Constanța, Oradea și Galați). Datele pentru aceste grupe ai fost, după cum urmează.


CB – Dezirabilitate 56/100, Interval de siguranță 719-777, Ultimul loc 664. Medicina internă în aceste centre este comparabilă cu Cardiologia Pediatrică, putând fi grupată în clasa A

ITABS – Dezirabilitate 42/100, Interval de siguranță 672-749, Ultimul loc 601 Medicina internă în aceste centre este comparabilă cu Medicina de Laborator, putând fi grupată în clasa C

TCCOG – Dezirabilitate 33/100, Interval de siguranță 635-701 Ultimul loc 609 Medicina internă în aceste centre este comparabilă cu Neonatologia, Putând fi grupată în clasa D


Dezirabilitatea pe centre a fost:

București (56/100), Cluj-Napoca (55/100), Timișoara (45/100), Arad Brașov și Sibiu (43/100), Iași (39/100), Craiova Constanța Oradea și Galați (34/100), Târgu Mureș (33/100)

Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Reumatologia. Stay tuned!În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Nefrologie Pediatrică. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa D. Astfel, indicele de dezirabilitate de 32/100 indică faptul că specializarea este a 43-a cea mai căutată.


Întrucât numărul de date din 2019 a fost de 2 nu am considerat necesară o analiză statistică pentru a evidenția eventualele diferențe între ani.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 1881, reprezentat de punctajul maxim: 751. În cadrul specialității Nefrologie Pediatrică, volumul mic de locuri locuri care există, se acoperă foarte încet. Ultima poziție este 4712, corespunzând  punctajului minim: 586. Nefrologia Pediatrică este una dintre specialitățile pediatrice mai puțin căutate. Intervalul de siguranță a fost 618-708.


Datorită numărului mic de date am nu reușit să realizăm o analiză în detaliu pe centre.


Cluj-Napoca – Dezirabilitatea centrului a fost 43/100

București – Dezirabilitatea centrului a fost 43/100

Timișoara – Dezirabilitatea centrului a fost 4/100


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Neonatologie. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa D. Astfel, indicele de dezirabilitate de 34/100 indică faptul că specializarea este a 42-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.51). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 572, reprezentat de punctajul maxim: 850. În cadrul specialității Neonatologie, volumul mare de locuri locuri care există, se acoperă foarte încet. Ultima poziție este 4748, corespunzând  punctajului minim: 582. Neonatologie este una dintre specialitățile pediatrice de mijloc. Intervalul de siguranță a fost 628-720.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o analiză în detaliu pe centre.


București – Intervalul de siguranță a fost 648-733. Media ultimelor 3 locuri a fost 625.

Grand (Iași, Sibiu, Craiova, Oradea, Constanța, Cluj-Napoca) – Intervalul de siguranță a fost 633-735. Media ultimelor 3 locuri a fost 588.

Petit (Târgu Mureș, Timișoara, Galați, Arad) – Intervalul de siguranță a fost 602-665. Media ultimelor 3 locuri a fost 585.


Dezirabilitatea pe centre a fost: București (44/100), Iași (37/100), Sibiu (36/100), Craiova Oradea și Constanța (33/100), Cluj-Napoca (33/100), Târgu Mureș (27/100), Timișoara (20/100), Galați (17/100), Arad (10/100).


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Pneumologie. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea Pneumologie este cuprinsă în clasa B. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 51/100 indică faptul că specializarea este a 24-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.61). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea Pneumologie să se schimbe foarte mult în anii ce urmează.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 365, reprezentat de punctajul maxim: 869. În cadrul specialității Pneumologie, locurile încep să se aleagă repede, însă majoritatea acestora sunt luate de persoane cu punctajul aflat sub mediană. Ultima poziție este 3913, corespunzând  punctajului minim: 634. Pneumologia nu reprezintă o specialitate care se alege foarte greu. Intervalul de siguranță a fost 698-761.


În continuare, mulțumită numărului apreciabil de date disponibile, s-a putut realiza o împărțire între București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și celelalte centre. Așadar, deși nu au fost găsite diferențe semnificative statistic între București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara , se remarcă o tendință de diferențiere, mai ales  în Iași.


Pentru centrele mari, intervalul de siguranță este 719-788. Cu o dezirabilitate de 56/100, Pneumologia  este o specialitate destul de căutată în principalele centre universitare, ocupând ipotetic locul 14 în clasamentul nostru, fiind clasată imediat sub Psihiatria Pediatrică.


În ceea ce privește celelalte centre, intervalul de siguranță este 677-734. Dezirabilitatea calculată de 45/100 este una respectabilă, ocupând locurile 27 și 28, la egalitate cu Medicina Nucleară și Medicina Internă.


Deși nu au existat diferențe semnificative între centre, numărul de date ne-a permis să facem o clasare bazată pe dezirabilitatea acestora. Rezultatele relevă următoarea ordine: Iași (62/100), Cluj-Napoca (59/100), Sibiu și Arad (58/100), București (56/100), Craiova (50/100), Timișoara (48/100), Constanța (45/100), Târgu Mureș (34/100). 


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de jos a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza o specialitate neglijată de majoritatea studențiilor, dar care este una din pietrele de temelie ale sistemului medical modern. Stay tuned!În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Psihiatrie. Conform Clasării din prima postare, pe care o puteți găsi în prima postare din această pagină, specializarea Psihiatrie se află în clasa A. Conform indicelui de dezirabilitate (66/100) specializarea este a 9-a cea mai căutată.


Întrucât datele pe care le avem sunt din 2 ani, primul pas în analizarea acestei specialități a fost compararea punctajelor. Întrucât între punctajele din anii 2019 și 2018 au existat diferențe semnificative, dar între punctajele raportate din aceeași ani nu au existat diferențe, compararea aceasta s-a realizat pe punctajele raportate. Între punctajele raportate din 2018 și cele din 2019 ale absolvenților ce au ales specialitatea Hematologie au existat diferențe semnificative (p>0.0001). Diferența dintre mediile din cei 2 ani a fost 35 de puncte, media mai fare fiind în 2019 (914). În continuare vor fi folosite doar punctajele obținute de candidați.


Am realizat o statistică descriptivă cu datele din ambii ani. Locul cel mai ridicat este 101, iar cel mai mare punctaj este 905. La specialitatea Psihiatrie locurile încep să se aleagă repede, dar, după cum vom vedea, situația nu este aceeași în toată țara. Întrucât psihiatria este una din cele mai căutate specializări, locurile de la această specializare se termină repede, Ultima poziție este 3187, iar ultimul punctaj este 678. Întrucât am găsit diferențe între cei 2 ani, ne așteptăm ca punctajele să se schimbe și în următorii ani. Intervalul de siguranță a fost 749-826.


În continuare, datorită numărului de date din fiecare centre, a fost realizată o împărțire în București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Centre mici. Pe baza testelor statistice realizare, centrele au fost împărțite în București și Cluj-Napoca (numite în continuare centre mari), Iași și Timișoara (numite în continuare centre medii) și centrele mici.


Situația repartizării este una interesantă. Cvartilele 25, un număr ce reprezintă punctajele mari cu care se ia specializarea în centrul respectiv, diferă cu doar 50 de puncte între centrele mari și cele mici. Cvartilele 75, care reprezintă punctajele mai mici cu care s-a luat specializarea respectivă în centrul acela, diferă mai mult între centre. Intervalele de siguranță (intervalul dintre cvartilele 25 și 75) sunt Centre mari 800-850, Centre medii 753-820, Centre mici 707-794


Dezirabilitatea diferă de la un grup la altul, centrele mari având o dezirabilitate de 75/100, imediat deasupra oftalmologiei, care i-ar oferi un loc în clasa S. Centrele medii au o dezirabilitate de 66/100, exact aceeași ca și a specialității Psihiatrie, în general. Centrele mici au o dezirabilitate de 58/100, oferindu-i un loc tot în clasa A, între Obstetrică-Ginecologie și Oncologie Medicală.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, pe care îl puteți accesa prin acest link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită vă rugăm să consultați explicațiile din partea de jos a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza specializarea Chirurgie Toracică. Stay tuned.