RezInformat este o inițiativă a echipei naționale prin care dorim să dezambiguizăm repartiția ce succede examenul de rezidențiat. Sperăm ca aceste date să ajute viitorii absolvenți să facă o alegere mai informată în legătură cu viitorul lor și să scadă nivelul de anxietate pe care îl simt în momentul în care sunt nevoiți să facă decizia.

Datele în baza cărora a fost realizată statistica au fost adunate cu ajutorul absolvenților examenului de rezidențiat 2018 și 2019. Vă rugăm să consultați secțiunea următoare pentru explicații în ceea ce privește terminologia utilizată.

Pentru explicații adiționale puteți contacta echipa SCOME prin email la scomefasmr@gmail.com

Terminologia Utilizată

Mediană – Mediana reprezintă acea valoare a unei serii ordonate crescător sau descrescător care împarte seria în două părți egale, astfel încât 50% din termenii seriei au valori mai mici decât mediana, iar 50% mai mari decât mediana.

 

Cvartilă (x) – Cvartila reprezintă acea valoare a unei serii ordonate crescător sau descrescător care împarte seria în două părți egale, astfel încât x% din termenii seriei au valori mai mici decât cvartila (x). În acest context cvartila se referă la punctajul absolvenților.

Interval de siguranță – Intervalul de note aflat între Cvartila 25 și Cvartila 75. Persoanele ce au un punctaj în interiorul acestul interval, vor avea o șansă destul de bună de a avea specializarea respectivă disponibilă în momentul în care urmează să ia decizia.
 

Punctaj raportat – Un punctaj diferit de cel obținut de candidat la examenul de rezidențiat. Punctajelor de pe locul 1 din fiecare an (942 în 2019 și 936 în 2018) le-a fost atribuită valoarea de 1000, iar toate celelalte punctaje au fost raportate la acestea, astfel încât ultima persoană ce a promovat examenul de rezidențiat a obținut punctajul raportat de 600, sau, “60% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu”, conform metodologiei examenului de rezidențiat.

 

Punctaje minime/maxime Întrucât valoarea minimă a punctajelor cu care o specializare a fost aleasă variază de la an la an, am decis să înlocuim punctajul minim cu media ultimelor 3 punctaje. În continuare, de fiecare dată când ne vom referi la primul/ultimul punctaj/poziție, ne referim de fapt la media primelor/ultimelor 3 poziții/punctaje. Exemplu. Ultimele 3 punctaje de la specializarea x sunt 621, 608 și 599. Prin “punctajul minim” ne vom referi la media celor 3 punctaje, adică 609.

 

Indicele de dezirabilitate – Indice creat de echipa SCOME pentru a reprezenta cât de căutată este o anumită specializare. Indicele ia în considerare percentila pe care se află punctajele absolvenților ce au ales acea specializare în anii 2018 și 2019. Indicele are o valoare între 100 și 0, unde 100 înseamnă că toate locurile de la specializarea respectivă au fost alese de persoane a căror punctaj ia clasat în primii 10% din ierarhie, iar o valoare de 0 semnifică faptul că toate locurile au fost alese de persoane a căror punctaje se află în ultimele 10% ale punctajelor absolvenților examenului de rezidențiat.

 

De ce este nevoie de acest indice?

 

Analizând datele de la rezidențiat din ultimii 2 ani, am constat că parametrii uzual folosiți în discuțiile dintre colegi sunt insuficienți sau pot determina confuzie. De exemplu, ultimul punctaj ce a permis alegerea unei anumite specializări, sau valoarea medie a ultimelor punctaje poate varia major de la un an la altul, odată cu variații ale punctajelor. De asemenea, în cazul unei distribuții bimodale a punctajelor cu care se alege o specializare (adică jumătate din acele locuri sunt luate de absolvenți care au punctaje mari, iar cealaltă jumătate este aleasă de persoane care au medii mici, cu puțin peste nivelul de trecere), valoarea ultimului punctaj poate genera confuzie și să creeze flasa impresie că acea specializare nu este foarte dorită.

 

Centre mari – București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara (Conform procentajului de locuri oferite, și în ordinea dezirabilității)

Centre mici – Brașov, Târgu Mureș, Constanța, Craiova, Sibiu, Oradea, Arad, Galați (Conform procentajului de locuri oferite, și în ordinea dezirabilității)

Centre medii – În unele cazuri numărul de date pe care le avem nu ne permite să realizăm o statistică potrivită individual pe centre, dar ne oferă posibilitatea să împărțim centrele mari în București și centre medii. În acest context centrele medii sunt reprezentate de Cluj-Napoca, Iași și Timișoara.

Specialități

În acest prim post din seria RezInformat vă prezentăm o clasificare a specialităților medicale. Clasificarea aceasta a fost realizată pe baza statisticii pe care echipa SCOME FASMR 2020 a realizat-o pe repartiția candidaților ce a urmat examenelor de  rezidențiat din anii 2018 și 2019. Elementele ce au fost luate în considerare pentru realizarea clasificării următoare sunt frecvența cu care specialitatea respectivă s-a ales în diferitele percentile ale distribuției punctajelor candidaților și mediana punctajelor și pozițiilor candidaților ce au ales specialitatea respectivă.

 

Clasa S

Această clasă cuprinde specializările care sunt cel mai frecvent alese de către concurenții cu punctaje mari.

 • Dermatovenerologie
 • Cardiologie
 • Endocrinologie
 • Radiologie – Imagistică Medicală
 • Oftalmologie
 • Gastroenterologie 

Clasa A

Această clasă cuprinde unele dintre cele mai dorite
specializări. Studenții ce doresc aceste specializări vor avea nevoie de
punctaje mari.

 • Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă
 • Neurologie
 • Psihiatrie
 • Reumatologie
 • Anatomie Patologică
 • Oncologie Medicală
 • Obstetrică-Ginecologie
 • Cardiologie Pediatrică 

Clasa B

În această clasă se află specializările de mijloc, care
deși nu sunt alese de candidații cu cele mai mari punctaje, sunt totuși
dorite.

 • Psihiatrie Pediatriă
 • Diabet Zaharat, Nutritie și Boli Metabolice
 • Neurologie Pediatrică
 • Anestezie și Terapie Intensivă
 • Pediatrie
 • Nefrologie
 • Medicină Fizică și de Reabilitare
 • Medicină Legală
 • Alergologie și Imunologie Clinică
 • Pneumologie
 • Gastroenterologie Pediatrică

Clasa C

În această clasă sunt introduse specializările mai puțin dorite.

 • Chirurgie Cardiovasculară
 • Medicina Nucleară
 • Medicină Internă
 • Neurochirurgie
 • Radioterapie
 • Otorinolaringologie
 • Medicină de Laborator
 • Pneumologie Pediatrică
 • Boli Infecțioase
 • Chirurgie Pediatrică

Clasa D

În această clasă se află specializările pe care puțini din
absolvenții cu rezultate mari le aleg. Studenții ce își doresc una
dintre aceste specializări nu vor avea nevoie de un punctaj extraordinar
de mare.

 • Hematologie
 • Genetică Medicală
 • Urologie
 • Chirurgie Generală
 • Ortopedie și Traumatologie
 • Neonatologie
 • Nefrologie Pediatrică
 • Medicină Sportivă
 • Microbiologie Medicală
 • Chirurgie Toracică
 • Medicină de Urgență 

Clasa F

În această clasă se află specializările cel mai puțin alese de către absolvenți.

 • Oncologie și Hematologie Pediatrică
 • Expertiza Medicală a Capacității de Muncă
 • Ortopedie Pediatrică
 • Igienă
 • Chirurgie Vasculară
 • Sănătate Publică și Management
 • Chirurgie Orală și Maxilo-Facială
 • Epidemiologie
 • Farmacologie Clinică
 • Medicina Muncii
 • Geriatrie și Gerontologie
 • Medicină de Familie

În cadrul acestui an universitar vom posta statistici detaliate
despre fiecare specializare în parte cu referire la punctajele de care
veți avea nevoie pentru a putea alege o anumită specializare, și, unde
numărul de date ne va permite, și statistici indivitualizate pe diferite
centre universitare.


În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Alergologie și Imunologie Clinică. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa B. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 51/100 indică faptul că specialitatea este a 23-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.98). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 812, reprezentat de punctajul maxim: 831. În cadrul specialității Alergologie și Imunologie Clinică, volumul mic de locuri care există, se acoperă destul de repede. Ultima poziție este 3239, corespunzând  punctajului minim: 676. Alergologia și Imunologia Clinică este una dintre specialitățile de mijloc. Intervalul de siguranță a fost 706-801.


Numărul de date nu ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre. Dezirabilitatea pe centre a fost: București 73/100, Cluj-Napoca 54/100, Arad 50/100, Timișoara 42/100, Târgu Mureș 33/100, Galați 28/100. Trebuie menționat că aceste dezirabilități sunt calculate cu un număr foarte mic de date.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Anatomie Patologică. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa A. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 59/100 indică faptul că specialitatea este a 11-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.449595). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 15, reprezentat de punctajul maxim: 930. În cadrul specialității Anatomie Patologică, volumul de locuri care există, se acoperă destul de încet. Ultima poziție este 3865, corespunzând  punctajului minim: 634. Anatomia Patologică este una dintre specialitățile de top. Intervalul de siguranță a fost 708-825.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre, după cum urmează.


București și Cluj-Napoca – Intervalul de siguranță a fost 788-891. Media ultimelor 3 locuri a fost 750.

Timișoara Constanța și Iași – Intervalul de siguranță a fost 714-813. Media ultimelor 3 locuri a fost 692.

Arad, Târgu Mureș, Craiova, Oradea, Sibiu și Galați – Intervalul de siguranță a fost 658-731. Media ultimelor 3 locuri a fost 634.


Dezirabilitatea pe centre a fost: București 80/100, Cluj-Napoca 74/100, Timișoara 63/100, Constanța 59/100, Iași 58/100, Arad 50/100, Târgu Mureș 50/100, Craiova 39/100, Oradea 38/100, Sibiu 33/100, Galați 25/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Microbiologia Medicală. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Anestezie și Terapie Intensivă. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa B. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 53/100 indică faptul că specialitatea este a 18-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.15). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 31, reprezentat de punctajul maxim: 920. În cadrul specialității Anestezie și Terapie Intensivă, volumul mare de locuri care există, se acoperă încet. Ultima poziție este 4552, corespunzând  punctajului minim: 593. Anestezia și Terapia Intensivă este una dintre specialitățile de mijloc. Intervalul de siguranță a fost 671-823.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre, după cum urmează.


București – Intervalul de siguranță a fost 788-879. Media ultimelor 3 locuri a fost 734.

Timișoara, Cluj-Napoca, Constanța Brașov – Intervalul de siguranță a fost 709-810. Media ultimelor 3 locuri a fost 634.

Iași și Oradea – Intervalul de siguranță a fost 660-788. Media ultimelor 3 locuri a fost 611.

Arad, Târgu Mureș, Craiova, Galați și Sibiu – Intervalul de siguranță a fost 616-711. Media ultimelor 3 locuri a fost 593.


Dezirabilitatea pe centre a fost: București 78/100, Timișoara 61/100, Cluj-Napoca 57/100, Constanța 56/100, Brașov 52/100, Iași 50/100, Oradea 47/100, Arad 40/100, Târgu Mureș 34/100, Craiova 32/100, Galați 31/100, Sibiu 20/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Medicina Muncii. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Boli Infecțioase. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa C. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 41/100 indică faptul că specialitatea este a 34-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.47). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 68, reprezentat de punctajul maxim: 914. În cadrul specialității Boli Infecțioase, volumul mare de locuri care există, se acoperă încet. Ultima poziție este 4828 , corespunzând  punctajului minim: 577. Specialitatea Boli Infecțioase este una de mijloc. Intervalul de siguranță a fost 746-648.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre, după cum urmează.


Craiova și București – Intervalul de siguranță a fost 703-802. Media ultimelor 3 locuri a fost 654.

Cluj-Napoca Brașov și Timișoara – Intervalul de siguranță a fost 670-746. Media ultimelor 3 locuri a fost 644.

Sibiu, Constanța, Oradea, Iași și Arad – Intervalul de siguranță a fost 631-696. Media ultimelor 3 locuri a fost 592.

Târgu Mureș și Galați – Intervalul de siguranță a fost 593-639. Media ultimelor 3 locuri a fost 579.


Dezirabilitatea pe centre a fost: Craiova 63/100, București 53/100, Cluj-Napoca 46/100, Brașov 42/100, Timișoara 42/100, Sibiu 39/100, Constanța 35/100, Oradea 30/100, Iași 27/100, Arad 26/100, Târgu Mureș 19/100, Galați 6/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Cardiologie. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Cardiologie. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa S. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 83/100 indică faptul că specialitatea este a 2-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.17). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 9, reprezentat de punctajul maxim: 935. În cadrul specialității Cardiologie, volumul mare de locuri care există, se acoperă repede. Ultima poziție este 2583, corespunzând  punctajului minim: 716. Cardiologia este una dintre specialitățile de top. Intervalul de siguranță a fost 803-884.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre, după cum urmează.


Cluj-Napoca – Intervalul de siguranță a fost 866-901. Media ultimelor 3 locuri a fost 852.

București – Intervalul de siguranță a fost 851-893. Media ultimelor 3 locuri a fost 807.

Iași – Intervalul de siguranță a fost 800-892. Media ultimelor 3 locuri a fost 771.

Timișoara – Intervalul de siguranță a fost 805-882. Media ultimelor 3 locuri a fost 780.

Oradea, Craiova, Târgu Mureș și Arad – Intervalul de siguranță a fost 765-861. Media ultimelor 3 locuri a fost 722.

Brașov Galați Constanța și Sibiu – Intervalul de siguranță a fost 773-812. Media ultimelor 3 locuri a fost 736.


Dezirabilitatea pe centre a fost: Cluj-Napoca 95/100, București 90/100, Iași 86/100, Timișoara 82/100, Oradea 80/100, Craiova 78/100, Târgu Mureș 72/100, Arad 71/100, Brașov 69/100, Galați 67/100, Constanța 66/100, Sibiu 60/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Ortopedia și Traumatologia. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Cardiologie Pediatrică. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa A. Astfel, indicele de dezirabilitate de 56/100 indică faptul că specializarea este a 15-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.34). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 421, reprezentat de punctajul maxim: 868. În cadrul specialității Cardiologie Pediatrică, volumul foarte mic de locuri locuri care există, se acoperă încet. Ultima poziție este 3763, corespunzând  punctajului minim: 642. Cardiologia pediatrică este una din cele mai dorite specialități pediatrice. Intervalul de siguranță a fost 699-784.


Datorită numărului mic de date am nu reușit să realizăm o analiză în detaliu pe centre. Totuși, merită menționat că doar 3 centre din românia din ultimii 2 ani au oferit locuri de pregătire pentru această specialitate.


București – Dezirabilitatea centrului a fost 73/100

Târgu Mureș Dezirabilitatea centrului a fost 53/100

Iași – Dezirabilitatea centrului a fost 32/100


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Chirurgie Cardiovasculară. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa C. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 49/100 indică faptul că specialitatea este a 25-a cea mai căutată.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 456, reprezentat de punctajul maxim: 860. În cadrul specialității Chirurgie Cardiovasculară, volumul mic de locuri care există, se acoperă destul de încet. Ultima poziție este 4062, corespunzând  punctajului minim: 625. Chirurgie Cardiovasculară este una dintre specialitățile mai puțin căutate. Intervalul de siguranță a fost 640-774.


Dezirabilitatea pe centre a fost: Iași 72/100, Cluj-Napoca 52/100, Târgu Mureș 46/100, București 44/100, Timișoara 44/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Chirurgie Generală. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa D. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 35/100 indică faptul că specialitatea este a 40-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.051). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe. Totuși, observăm o tendință clară de creștere a notelor, cu 21 de puncte în plus în 2019 față de 2018.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 170, reprezentat de punctajul maxim: 900. În cadrul specialității Chirurgie Generală, volumul mare de locuri care există, se acoperă încet. Ultima poziție este 4857, corespunzând  punctajului minim: 576. Chirurgia Generală este una dintre specialitățile de mijloc. Intervalul de siguranță a fost 611-748.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre, după cum urmează.


București – Intervalul de siguranță a fost 677-795. Media ultimelor 3 locuri a fost 629.

Cluj-Napoca, Brașov și Târgu Mureș – Intervalul de siguranță a fost 621-737. Media ultimelor 3 locuri a fost 596.

Timișoara și Iași – Intervalul de siguranță a fost 614-716. Media ultimelor 3 locuri a fost 582.

Galați, Oradea, Sibiu, Craiova, Craiova, Constanța, Arad – Intervalul de siguranță a fost 591-648. Media ultimelor 3 locuri a fost 576.


Dezirabilitatea pe centre a fost: București 52/100, Cluj-Napoca 40/100, Brașov 38/100, Târgu Mureș 35/100, Timișoara 31/100, Iași 27/100, Galați 25/100, Oradea 20/100, Sibiu 17/100, Craiova 12/100, Craiova 12/100, Constanța 10/100, Arad 10/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Radiologie-Imagistică Medicală. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Chirurgie Orală și Maxilo-Facială. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa F. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 22/100 indică faptul că specialitatea este a 53-a cea mai căutată.
Mențiune. În conformitate cu recomandările organismelor de specialitate ale Comunității Europene, specialiștii în chirurgie oro-maxilo-facială trebuie să posede o dublă licență, cea de absolvent al facultății de medicină dentară și de absolvent al facultății de medicină generală.


Numărul mult prea mic de date nu a permis realizarea comparării datelor din cei doi ani.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 3181, reprezentat de punctajul maxim: 679. În cadrul specialității Chirurgie Orală și Maxilo-Facială, volumul mic de locuri care există, se acoperă încet. Ultima poziție este 4595, corespunzând  punctajului minim: 593. Chirurgie Orală și Maxilo-Facială este una dintre specialitățile de mijloc. Intervalul de siguranță a fost 597-654.


Numărul de date nu ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre. Dezirabilitatea pe centre a fost: Sibiu 33/100, București 25/100, Galați 25/100, Târgu Mureș 21/100, Craiova 0/100. Trebuie menționat că aceste dezirabilități sunt calculate cu un număr foarte mic de date.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Chirurgie Pediatrică. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa C. Astfel, indicele de dezirabilitate de 41/100 indică faptul că specializarea este a 36-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.03), diferențele fiind de 52 de puncte în favoarea anului 2019. Pe baza acestui rezultat, ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 522, reprezentat de punctajul maxim: 855. În cadrul specialității Chirurgie Pediatrică, volumul mic de locuri locuri care există, se acoperă foarte încet. Ultima poziție este 4876, corespunzând  punctajului minim: 575. Chirurgia pediatrică este una dintre specialitățile pediatrice de mijloc. Intervalul de siguranță a fost 634-762.


Datorită numărului mic de date am nu reușit să realizăm o analiză în detaliu pe centre.


Oradea – Dezirabilitatea centrului a fost 75/100
Iași – Dezirabilitatea centrului a fost 52/100

București – Dezirabilitatea centrului a fost 51/100

Timișoara – Dezirabilitatea centrului a fost 42/100

Cluj-Napoca – Dezirabilitatea centrului a fost 36/100

Brașov- Dezirabilitatea centrului a fost 33/100

Sibiu – Dezirabilitatea centrului a fost 31/100

Târgu Mureș Dezirabilitatea centrului a fost 30/100

Constanța – Dezirabilitatea centrului a fost 13/100


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa A. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 69/100 indică faptul că specialitatea este a 7-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.0001), punctajele absolvenților ce au ales această arie clinică fiind cu 62 de puncte mai mari în 2019. Pe baza acestui rezultat, ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 103, reprezentat de punctajul maxim: 906. În cadrul specialității Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă, volumul mic de locuri care există, se acoperă destul de încet. Ultima poziție este 3261, corespunzând  punctajului minim: 674. Chirurgia Plastică, Estetică și Microchirurgia Reconstructivă este una dintre specialitățile de top. Intervalul de siguranță a fost 740-856.


Numărul de date nu ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre.


Dezirabilitatea pe centre a fost: Timișoara 100/100, București 84/100, Cluj-Napoca 82/100, Brașov 67/100, Constanța 67/100, Craiova 64/100, Iași 63/100, Oradea 59/100, Galați 42/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Medicină de Urgență. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Chirurgie Toracică. Înainte de a intra în analiza statistică trebuie să menționăm că pentru această specialitate locurile puse la dispoziție sunt puține, numărul de date pe care îl avem din 2 ani fiind de 27. Conform Clasării din prima postare, pe care o puteți găsi în prima postare din această pagină, specializarea Chirurgie Toracică se află în clasa D. Conform indicelui de dezirabilitate (29/100) specializarea este a 45-a cea mai căutată.

Întrucât numărul de date este foarte mic, nu am putut realiza o analiză comparativă între 2018 și 2019. Pe baza datelor pe care le avem, am realizat o statistică descriptivă. Locul cel mai ridicat este 1058, iar cel mai mare punctaj este 820. Ultima poziție este 4597, iar ultimul punctaj este 591. Întrucât numărul de date a fost foarte mic, ne așteptăm ca punctajele să se schimbe și în următorii ani. Intervalul de siguranță a fost 608-721.

Deși numărul de date nu este unul extraordinar de mare, totuși se conturează o tendință. Chirurgia toracică este luată în majoritatea cazurilor de absolvenți cu punctajele aflate sub mediană. Un absolvent ce chiar își dorește să aleagă Chirurgia Toracică, nu ar trebui să aibă probleme. Nu am putut realiza o statistică individualizată pe centre, însă, este important să menționăm că locurile au fost distribuite astfel: București – 16, Iași – 4, Craiova – 3, Brașov, Galați și Timișoara – câte un loc fiecare.

Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, pe care îl puteți accesa prin acest link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită vă rugăm să consultați explicațiile din partea de jos a paginii.

În ediția următoare a RezInformat vom analiza specializarea Pneumologie. Stay tuned.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Chirurgie Vasculară. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa F. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 24/100 indică faptul că specialitatea este a 51-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.14). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 1453, reprezentat de punctajul maxim: 786. În cadrul specialității Chirurgie Vasculară, volumul de locuri care există, se acoperă încet. Ultima poziție este 4840, corespunzând  punctajului minim: 577. Chirurgia Vasculară este una dintre specialitățile mai puțin dorite. Intervalul de siguranță a fost 619-678.


Numărul de date nu ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre.


Dezirabilitatea pe centre a fost: Cluj-Napoca 30/100, Târgu Mureș 29/100, Sibiu 28/100, București 25/100, Timișoara 19/100, Iași 17/100, Constanța 15/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Chirurgia Plastică, Estetică și Microchirurgia Reconstructivă. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Dermatovenerologie. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa S. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 85/100 indică faptul că specialitatea este cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.27). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 17, reprezentat de punctajul maxim: 926. În cadrul specialității Dermatovenerologie, volumul de locuri care există, se acoperă repede. Ultima poziție este 2308, corespunzând  punctajului minim: 733. Dermatovenerologia este cea mai căutată specialitate. Intervalul de siguranță a fost 821-882.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre, după cum urmează.


Brașov, București și Cluj-Napoca – Intervalul de siguranță a fost 865-898. Media ultimelor 3 locuri a fost 851.

Sibiu, Constanța, Oradea, Craiova, Timișoara și Iași – Intervalul de siguranță a fost 821-870. Media ultimelor 3 locuri a fost 768.

Arad Târgu Mureș și Galați – Intervalul de siguranță a fost 746-779. Media ultimelor 3 locuri a fost 744.


Dezirabilitatea pe centre a fost: Brașov 100/100, București 96/100, Cluj-Napoca 95/100, Sibiu 88/100, Constanța 88/100, Oradea 81/100, Craiova 81/100, Timișoara 79/100, Iași 78/100, Arad 67/100, Târgu Mureș 63/100, Galați 60/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa B. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 55/100 indică faptul că specialitatea este a 16-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.27). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 245, reprezentat de punctajul maxim: 884. În cadrul specialității Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice, volumul de locuri care există, se acoperă destul de repede. Ultima poziție este 3608, corespunzând  punctajului minim: 652. Specialitatea Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice este una dintre cele destul de căutate în care se poate intra destul de ușor. Intervalul de siguranță a fost 711-792.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre, după cum urmează.


Craiova, București și Brașov – Intervalul de siguranță a fost 790-842. Media ultimelor 3 locuri a fost 774.

Timișoara, Constanța și Cluj-Napoca – Intervalul de siguranță a fost 730-766. Media ultimelor 3 locuri a fost 714.

Târgu Mureș, Oradea, Iași și Galați – Intervalul de siguranță a fost 676-730. Media ultimelor 3 locuri a fost 652.


Dezirabilitatea pe centre a fost: Craiova 83/100, București 72/100, Brașov 71/100, Timișoara 58/100, Constanța 58/100, Cluj-Napoca 55/100, Târgu Mureș 44/100, Oradea 43/100, Iași 42/100, Galați 33/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Bolile Infecțioase. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Endocrinologie. Conform Clasării din prima postare, pe care o puteți găsi în prima postare din această pagină, specializarea Endocrinologie se află în clasa S. Conform indicelui de dezirabilitate (81/100) specializarea este a 3-a cea mai căutată.

Întrucât datele pe care le avem sunt din 2 ani, primul pas în analizarea acestei specialități a fost compararea punctajelor. Întrucât între punctajele din anii 2019 și 2018 au existat diferențe semnificative, dar între punctajele raportate din aceeași ani nu au existat diferențe, compararea aceasta s-a realizat pe punctajele raportate. Între punctajele raportate din 2018 și cele din 2019 ale absolvenților ce au ales specialitatea Endocrinologie au existat diferențe semnificative (p>0.0001). Diferența dintre mediile din cei 2 ani a fost 33 de puncte, media mai fare fiind în 2019 (914). În continuare vor fi folosite doar punctajele obținute de candidați.

Am realizat o statistică descriptivă cu datele din ambii ani. Locul cel mai ridicat este 43, iar cel mai mare punctaj este 915. La specializarea Endocrinologie locurile încep să se aleagă repede, dar, după cum vom vedea, situația nu este aceeași în toată țara. Întrucât endocrinologia este una din cele mai căutate specializări, locurile de la această specializare se termină repede, Ultima poziție este 2590, iar ultimul punctaj este 714. Întrucât am găsit diferențe între cei 2 ani, ne așteptăm ca punctajele să se schimbe și în următorii ani. Intervalul de siguranță a fost 827-869.

În continuare, datorită numărului de date din fiecare centre, a fost realizată o împărțire în București, Centre medii (Cluj-Napoca, Iași, Timișoara) și Centre mici. Nu am găsit diferențe între centrele medii și București (p=0.17), dar în cazul ambelor grupuri au fost găsite diferențe semnificative față de centrele mici (p>0.001). În continuare statistica pe centre va fi focalizată pe situația din centrele mari și situația din centrele mici.

Deși există diferențe între centrele mari și centrele mici, diferențele acestea nu sunt extraordinare. Pentru fiecare parametru folosit, exceptând de indicele de dezirabilitate, diferența a fost de aproximativ 40, în favoarea centrelor mari. Astfel, Endocrinologia în centrele mari a avut ultimul punctaj 751 (poziția 1978). Intervalul de siguranță în centrele mari a fost 837-877. Indicele de dezirabilitate a fost 84/100, Endocrinologia în centrele mari depășind Cardiologia în general, dar situându-se imediat sub Dermatovenerologie. 

Situația în centrele mici este una interesantă. Chiar și aici Endocrinologia este foarte căutată, dezirabilitatea fiind 67/100, putând fi repartizată clasei A, în poziția 2, imediat după Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă. Media cea mai mică a fost 714 (poziția 2590). Întrucât specializarea este dorită, intervalul de siguranță a fost crescut și aici, fiind 752-837.

Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, pe care îl puteți accesa prin acest link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită vă rugăm să consultați explicațiile din partea de jos a paginii.

În ediția următoare a RezInformat vom analiza specializarea Psihiatrie. Stay tuned.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Epidemiologie. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa F. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 22/100 indică faptul că specialitatea este a 54-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.17). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 1940, reprezentat de punctajul maxim: 755. În cadrul specialității Epidemiologie, volumul mare de locuri care există, se acoperă încet. Ultima poziție este 4735, corespunzând  punctajului minim: 583. Epidemiologia este una dintre specialitățile de top. Intervalul de siguranță a fost 612-663.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre, după cum urmează.


Oradea Iași și Constanța – Intervalul de siguranță a fost 669-713. Media ultimelor 3 locuri a fost 654.

Brașov și București – Intervalul de siguranță a fost 629-673. Media ultimelor 3 locuri a fost 616.

Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Craiova, Timișoara și Galați – Intervalul de siguranță a fost 600-646. Media ultimelor 3 locuri a fost 583.


Dezirabilitatea pe centre a fost: Oradea 50/100, Iași 39/100, Constanța 33/100, Brașov 29/100, București 25/100, Târgu Mureș 21/100, Cluj-Napoca 20/100, Craiova 14/100, Timișoara 14/100, Galați 8/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Expertiza Medicală a Capacității de Muncă. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa F. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 28/100 indică faptul că specialitatea este a 47-a cea mai căutată.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 2904, reprezentat de punctajul maxim: 696. În cadrul specialității Expertiza Medicală a Capacității de Muncă, volumul mic de locuri care există, se acoperă destul de încet. Ultima poziție este 4083, corespunzând  punctajului minim: 624. Expertiza Medicală a Capacității de Muncă este una dintre specialitățile mai puțin căutate. Intervalul de siguranță a fost 625-662.


Toate datele vin din București.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Farmacologie Clinică. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa F. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 22/100 indică faptul că specializarea este a 55-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.97). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe foarte mult în anii ce urmează.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 2440, reprezentat de punctajul maxim: 725. În cadrul specialității Farmacologie Clinică, puținele locuri care există, se iau ușor. Ultima poziție este 4824, corespunzând  punctajului minim: 577. Farmacologia clinică este una din specialitățile ce se aleg cel mai ușor. Intervalul de siguranță a fost 599-648.


Nu există suficiente informații pentru a realiza o statistică pe centre. 


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de jos a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Medicina Internă. Stay tuned!În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Gastroenterologie. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa S. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 70/100 indică faptul că specialitatea este a 6-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.71). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat loc este 20, reprezentat de punctajul maxim: 925. În cadrul specialității Gastroenterologie, volumul mare de locuri care există, se acoperă destul de încet. Ultima poziție este 3564, corespunzând  punctajului minim: 656. Gastroenterologia este una dintre specialitățile de top. Intervalul de siguranță a fost 764-848.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre, după cum urmează.


Timișoara și Cluj-Napoca – Intervalul de siguranță a fost 833-872. Media ultimelor 3 locuri a fost 809.

București – Intervalul de siguranță a fost 799-864. Media ultimelor 3 locuri a fost 774.

Constanța, Craiova și Oradea – Intervalul de siguranță a fost 765-834. Media ultimelor 3 locuri a fost 746.

Iași și Sibiu – Intervalul de siguranță a fost 758-825. Media ultimelor 3 locuri a fost 732.

Târgu Mureș, Arad și Galați – Intervalul de siguranță a fost 694-755. Media ultimelor 3 locuri a fost 656.


Dezirabilitatea pe centre a fost: Timișoara 84/100, Cluj-Napoca 83/100, București 78/100, Constanța 72/100, Craiova 71/100, Oradea 71/100, Iași 67/100, Sibiu 67/100, Târgu Mureș 48/100, Arad 46/100, Galați 38/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Oncologia Medicală. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Gastroenterologie Pediatrică. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa B. Astfel, indicele de dezirabilitate de 47/100 indică faptul că specializarea este a 26-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.24). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 1366, reprezentat de punctajul maxim: 791. În cadrul specialității Gastroenterologie Pediatrică, volumul mic de locuri locuri care există, se acoperă foarte încet. Ultima poziție este 3952, corespunzând  punctajului minim: 629. Gastroenterologia pediatrică este una dintre specialitățile pediatrice de mijloc. Intervalul de siguranță a fost 657-751.


Datorită numărului mic de date am nu reușit să realizăm o analiză în detaliu pe centre.


Cluj-Napoca – Dezirabilitatea centrului a fost 63/100

București – Dezirabilitatea centrului a fost 55/100

Târgu Mureș Dezirabilitatea centrului a fost 42/100

Iași – Dezirabilitatea centrului a fost 40/100

Timișoara – Dezirabilitatea centrului a fost 35/100


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Genetică Medicală. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa D. Astfel, indicele de dezirabilitate de 37/100 indică faptul că specializarea este a 38-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.07). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 616, reprezentat de punctajul maxim: 852. În cadrul specialității Genetică Medicală, volumul mic de locuri locuri care există, se acoperă foarte încet. Ultima poziție este 4509, corespunzând  punctajului minim: 598. Genetica Medicală este una dintre specialitățile pediatrice de mijloc. Intervalul de siguranță a fost 633-733.


Datorită numărului mic de date am nu reușit să realizăm o analiză în detaliu pe centre.


București – Dezirabilitatea centrului a fost 60/100

Cluj-Napoca – Dezirabilitatea centrului a fost 51/100

Târgu Mureș Dezirabilitatea centrului a fost 33/100

Iași – Dezirabilitatea centrului a fost 33/100

Craiova – Dezirabilitatea centrului a fost 31/100

Timișoara – Dezirabilitatea centrului a fost 31/100

Sibiu – Dezirabilitatea centrului a fost 25/100

Constanța – Dezirabilitatea centrului a fost 25/100

Oradea – Dezirabilitatea centrului a fost 21/100Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Geriatrie și Gerontologie. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa F. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 21/100 indică faptul că specialitatea este a 57-a cea mai căutată.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 2449, reprezentat de punctajul maxim: 724. În cadrul specialității Geriatrie și Gerontologie, volumul mic de locuri care există, se acoperă destul de încet. Ultima poziție este 4725, corespunzând  punctajului minim: 584. Geriatrie și Gerontologie este una dintre specialitățile mai puțin căutate. Intervalul de siguranță a fost 600-672.


Dezirabilitatea pe centre a fost: București 24/100, Cluj-Napoca 18/100, Galați 6/100, Iași 27/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Hematologie. Conform Clasării din prima postare, pe care o puteți găsi în prima postare din această pagină, specializarea Hematologie se află în clasa D, fiind chiar prima din această clasă, fiind prima specialitate în care mediana locurilor celor ce au ales-o se alfă sub 3000. Conform indicelui de dezirabilitate (41/100) specializarea este a 35-a cea mai căutată.


Întrucât datele pe care le avem sunt din 2 ani, primul pas în analizarea acestei specialități a fost compararea punctajelor. Întrucât între punctajele din anii 2019 și 2018 au existat diferențe semnificative, dar între punctajele raportate din aceeași ani nu au existat diferențe, compararea aceasta s-a realizat pe punctajele raportate. Între punctajele raportate din 2018 și cele din 2019 ale absolvenților ce au ales specialitatea Hematologie nu au existat diferențe semnificative (p=0.44). În continuare vor fi folosite doar punctajele obținute de candidați.


Acesta fiind cazul, am realizat o statistică descriptivă cu datele din ambii ani. Loc Max3 este 157, iar Punctaj Max3 este 895. La specializarea Hematologie locurile încep să se aleagă repede, dar, după cum vom vedea, situația nu este aceeași în toată țara. Pentru absolvenții ce doresc să aleagă specializarea Hematologie, dar nu au obținut un punctaj foarte ridicat la examenul de rezidențiat, situația nu este disperată, Loc Min3 este 4746 iar Punctaj Min3 este 583. Întrucât nu am găsit diferențe între cei 2 ani, putem afirma cu încredere că nu ne așteptăm ca situația să se modifice extraordinar de mult în următorii 2-3 ani. Intervalul de siguranță este 634 – 763.


În continuare, datorită numărului de date din fiecare centre, a fost realizată o împărțire în București, Centre medii (Cluj-Napoca, Iași, Timișoara) și Centre mici. Nu am găsit diferențe între centrele medii și centrele mici, dar în cazul ambelor grupuri au fost găsite diferențe semnificative față de București. În continuare statistica pe centre va fi focalizată pe situația din București și situația din restul țării.


Locurile din București se iau de absolvenți cu punctaje mai mari, intervalul de siguranță din București fiind 714-801. Punctajul Min3 în este 673. În restul țării situația este diferită, intervalul de siguranță fiind 610 – 694. Punctajul Min3 este 583.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, pe care îl puteți accesa prin acest link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită vă rugăm să consultați explicațiile din partea de jos a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza specializarea Endocrinologie. Stay tuned.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Igienă. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea Igienă este cuprinsă în clasa F. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 24/100 indică faptul că specializarea este a 50-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.12). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea Igienă să se schimbe foarte mult în anii ce urmează, deși merită menționat că valoarea testului statistic are o tendință de a se apropia de limita de semnificație statistică, însă numărul mic de date nu ne permite să realizăm o analiză mai completă.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 1058, reprezentat de punctajul maxim: 820. În cadrul specialității Igienă, locurile se iau ușor. Ultima poziție este 4597, corespunzând  punctajului minim: 591. Igiena este una din specialitățile ce se aleg cel mai ușor. Intervalul de siguranță a fost 603-667.


Nu există suficiente informații pentru a realiza o statistică pe centre. 


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de jos a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Farmacologia Clinică. Stay tuned!În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Medicină de Familie. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa F. Astfel, indicele de dezirabilitate de 19/100 indică faptul că specializarea este a 58-a cea mai căutată, sau cea mai puțin dezirabilă specialitate.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.0001). Diferențele mediilor au fost de 16 puncte, în favoarea anului 2019. Pe baza acestui rezultat, ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe, însă nu ne așteptăm ca diferențele să fie extraordinar de mari.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 67, reprezentat de punctajul maxim: 909. În cadrul specialității Medicină de Familie, volumul uriaș de locuri locuri care există, se acoperă greu. Ultima poziție este 4827, corespunzând  punctajului minim: 577. Medicina de familie este cea mai puțin dorită specialitate din toate cele 58. Un student ce își dorește să practice medicină de familie cel mai probabil va reuși. Intervalul de siguranță a fost 602-660.


Datorită numărului foarte mari de date am reușit să realizăm o analiză în detaliu pe centre. Totuși, Galați și Arad nu au avut suficiente date și au fost grupate împreună.


Brașov – Pentru acest centru Intervalul de siguranță a fost 588-711. Media ultimelor 3 locuri a fost  577. Dezirabilitatea centrului a fost 19/100

București – Pentru acest centru Intervalul de siguranță a fost 616-660. Media ultimelor 3 locuri a fost  602. Dezirabilitatea centrului a fost 26/100

Cluj-Napoca Pentru acest centru Intervalul de siguranță a fost 605-677. Media ultimelor 3 locuri a fost  577. Dezirabilitatea centrului a fost 22/100

Constanța Pentru acest centru Intervalul de siguranță a fost 586-617. Media ultimelor 3 locuri a fost  575. Dezirabilitatea centrului a fost 11/100

Craiova Pentru acest centru Intervalul de siguranță a fost 579-636. Media ultimelor 3 locuri a fost  576. Dezirabilitatea centrului a fost 14/100

Iași – Pentru acest centru Intervalul de siguranță a fost 600-653. Media ultimelor 3 locuri a fost  575. Dezirabilitatea centrului a fost 18/100

Arad și Galați – Pentru acest centru Intervalul de siguranță a fost 579-625. Media ultimelor 3 locuri a fost  572. Dezirabilitatea centrului a fost 8/100

Oradea – Pentru acest centru Intervalul de siguranță a fost 595-661. Media ultimelor 3 locuri a fost  576. Dezirabilitatea centrului a fost 12/100

Sibiu – Pentru acest centru Intervalul de siguranță a fost 590-665. Media ultimelor 3 locuri a fost  576. Dezirabilitatea centrului a fost 20/100

Târgu Mureș Pentru acest centru Intervalul de siguranță a fost 607-682. Media ultimelor 3 locuri a fost  586. Dezirabilitatea centrului a fost 24/100

Timișoara Pentru acest centru Intervalul de siguranță a fost 589-655. Media ultimelor 3 locuri a fost  578. Dezirabilitatea centrului a fost 12/100


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Medicină de Laborator. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa C. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 42/100 indică faptul că specializarea este a 32-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.005), diferențele fiind de 26 de puncte în favoarea anului 2019. Pe baza acestui rezultat, ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe, însă nu ne așteptăm ca aceste diferențe să fie uriașe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 400, reprezentat de punctajul maxim: 870. În cadrul specialității Medicină de Laborator, volumul de locuri locuri care există, se acoperă destul de încet. Ultima poziție este 4709, corespunzând  punctajului minim: 585. Medicina de Laborator este una dintre specialitățile de mijloc, în care se intră totuși destul de ușor. Intervalul de siguranță a fost 654-754.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre, după cum urmează.


București și Cluj-Napoca – Intervalul de siguranță a fost 724-789. Media ultimelor 3 locuri a fost 645.

Brașov, Sibiu, Constanța, Arad și Timișoara – Intervalul de siguranță a fost 669-739. Media ultimelor 3 locuri a fost 640.

Târgu Mureș, Iași, Craiova, Oradea și Galați – Intervalul de siguranță a fost 643-697. Media ultimelor 3 locuri a fost 585.


Dezirabilitatea pe centre a fost: Cluj-Napoca 61/100, București 57/100, Brașov 51/100, Sibiu 50/100, Constanța 44/100, Arad 43/100, Timișoara 39/100, Târgu Mureș 33/100, Iași 32/100, Craiova 32/100, Oradea 21/100, Galați 21/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Otorinolaringologia. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Medicină de Urgență. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa D. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 27/100 indică faptul că specialitatea este a 48-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.02). Punctajele din 2019 au fost cu 18 de puncte mai mari. Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe foarte mult.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 671, reprezentat de punctajul maxim: 841. În cadrul specialității Medicină de Urgență, volumul mare de locuri care există, se acoperă încet. Ultima poziție este 4862, corespunzând  punctajului minim: 576. Medicina de Urgență este una dintre specialitățile mai puțin căutate. Intervalul de siguranță a fost 610-685.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre, după cum urmează.


Arad, Sibiu, Cluj-Napoca, Târgu Mureș și Iași – Intervalul de siguranță a fost 623-717. Media ultimelor 3 locuri a fost 576.

București – Intervalul de siguranță a fost 607-693. Media ultimelor 3 locuri a fost 600.

Oradea, Constanța și Timișoara – Intervalul de siguranță a fost 611-679. Media ultimelor 3 locuri a fost 591.

Craiova și Brașov – Intervalul de siguranță a fost 590-646. Media ultimelor 3 locuri a fost 578.


Dezirabilitatea pe centre a fost: Arad 40/100, Sibiu 36/100, Cluj-Napoca 31/100, Târgu Mureș 31/100, Iași 30/100, București 29/100, Oradea 28/100, Constanța 24/100, Timișoara 23/100, Craiova 15/100, Brașov 15/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Anatomia Patologică. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Medicină Fizică și de Reabilitare. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa B. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 53/100 indică faptul că specializarea este a 21-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.76). Pe baza acestui rezultat, ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să nu se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 348, reprezentat de punctajul maxim: 870. În cadrul specialității Medicină Fizică și de Reabilitare, volumul de locuri locuri care există, se acoperă destul de încet. Ultima poziție este 3875, corespunzând  punctajului minim: 637. Medicina Fizică și de Reabilitareeste una dintre specialitățile mai căutate de către absolvenți, dar în care se intră totuși destul de ușor. Intervalul de siguranță a fost 704-768.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe fiecare centru, după cum urmează.


București – Intervalul de siguranță a fost 725-767. Media ultimelor 3 locuri a fost 711.

Cluj-Napoca și Iași – Intervalul de siguranță a fost 676-822. Media ultimelor 3 locuri a fost 707.

Timișoara și Galați – Intervalul de siguranță a fost 654-693. Media ultimelor 3 locuri a fost 642.

Pentru restul centrelor  – Intervalul de siguranță a fost 694-751. Media ultimelor 3 locuri a fost 640.


Dezirabilitatea pe centre a fost: Iași 71/100, Cluj-Napoca 66/100, București 58/100, Brașov 55/100, Sibiu 53/100, Târgu Mureș 50/100, Oradea 47/100, Constanța 45/100, Craiova 44/100, Timișoara 38/100, Galați 33/100


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Medicina de Laborator. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Medicină Internă. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa C. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 45/100 indică faptul că specializarea este a 28-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.02). Diferențele mediilor au fost de 13 puncte, în favoarea anului 2018. Pe baza acestui rezultat, ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe, însă nu ne așteptăm ca diferențele să fie extraordinar de mari.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 187, reprezentat de punctajul maxim: 893. În cadrul specialității Medicină internă, volumul uriaș de locuri locuri care există, se acoperă relativ ușor. Ultima poziție este 4395, corespunzând  punctajului minim: 601. Medicina internă este specialitatea cea mai de mijloc în ceea ce privește dezirabilitatea acesteia în cadrul absolvenților. Intervalul de siguranță a fost 670-754.


Datorită numărului foarte mari de date am reușit să realizăm o analiză în detaliu pe centre. Totuși, au existat unele centre care nu aveau suficiente date pentru a putea fi analizate individual. Acestea au fost grupate pe baza mediilor în Arad-Brașov-Sibiu și Constanța-Oradea-Galați. După o baterie de teste statistice, grupele între care nu s-au găsit diferențe statistic semnificative au fost: CB (Cluj-Napoca și București), ITABS (Iași, Timișoara, Arad, Brașov și Sibiu) și TCCOG (Târgu Mureș, Craiova, Constanța, Oradea și Galați). Datele pentru aceste grupe ai fost, după cum urmează.


CB – Dezirabilitate 56/100, Interval de siguranță 719-777, Ultimul loc 664. Medicina internă în aceste centre este comparabilă cu Cardiologia Pediatrică, putând fi grupată în clasa A

ITABS – Dezirabilitate 42/100, Interval de siguranță 672-749, Ultimul loc 601 Medicina internă în aceste centre este comparabilă cu Medicina de Laborator, putând fi grupată în clasa C

TCCOG – Dezirabilitate 33/100, Interval de siguranță 635-701 Ultimul loc 609 Medicina internă în aceste centre este comparabilă cu Neonatologia, Putând fi grupată în clasa D


Dezirabilitatea pe centre a fost:

București (56/100), Cluj-Napoca (55/100), Timișoara (45/100), Arad Brașov și Sibiu (43/100), Iași (39/100), Craiova Constanța Oradea și Galați (34/100), Târgu Mureș (33/100)

Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Reumatologia. Stay tuned!În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Medicină Legală. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa B. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 52/100 indică faptul că specialitatea este a 22-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.95). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 679, reprezentat de punctajul maxim: 842. În cadrul specialității Medicină Legală, volumul mic de locuri care există, se acoperă încet. Ultima poziție este 3514, corespunzând  punctajului minim: 658. Anestezia și Terapia Intensivă este una dintre specialitățile de mijloc. Intervalul de siguranță a fost 708-781.


Numărul de date nu ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre.


Dezirabilitatea pe centre a fost: București 69/100, Iași 67/100, Cluj-Napoca 58/100, Constanța 50/100, Craiova 50/100, Craiova 50/100, Oradea 46/100, Târgu Mureș 42/100, Galați 33/100, Arad 25/100, Brașov 25/100, Sibiu 25/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Medicina Muncii. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Medicina Muncii. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa F. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 22/100 indică faptul că specialitatea este a 56-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.0015), rezultatele fiind cu 26 de puncte mai mari în 2018. Pe baza acestui rezultat, ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 2068, reprezentat de punctajul maxim: 748. În cadrul specialității Medicina Muncii, volumul de locuri locuri care există, se acoperă foarte încet. Ultima poziție este 4584, corespunzând  punctajului minim: 592. Medicina muncii este una dintre cele mai puțin căutate specialități. Intervalul de siguranță a fost 613-659.


Numărul de date nu ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre.


Dezirabilitatea pe centre a fost: Brașov 46/100, Sibiu 33/100, Craiova 25/100, Oradea 25/100, Cluj-Napoca 23/100, Iași 22/100, București 22/100, Arad 22/100, Timișoara 21/100, Târgu Mureș 7/100, Constanța 0/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Medicina Legală. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Medicină Nucleară. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa C. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 45/100 indică faptul că specialitatea este a 27-a cea mai căutată.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 1122, reprezentat de punctajul maxim: 810. În cadrul specialității Medicină Nucleară, volumul mic de locuri care există, se acoperă destul de repede. Ultima poziție este 4038, corespunzând  punctajului minim: 624. Medicina Nucleară este una dintre specialitățile de mijloc. Intervalul de siguranță a fost 669-768.


Numărul de date nu ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre. Dezirabilitatea pe centre a fost: București 53/100, Cluj-Napoca 51/100, Constanța 33/100, Iași 29/100. Trebuie menționat că aceste dezirabilități sunt calculate cu un număr foarte mic de date.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Medicină Sportivă. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa D. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 32/100 indică faptul că specialitatea este a 44-a cea mai căutată.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 2134, reprezentat de punctajul maxim: 743. În cadrul specialității Medicină Sportivă, volumul mic de locuri care există, se acoperă destul de încet. Ultima poziție este 4085, corespunzând  punctajului minim: 621. Medicină Sportivă este una dintre specialitățile mai puțin căutate. Intervalul de siguranță a fost 640-725.


Toate datele vin din București.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Microbiologie Medicală. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa D. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 31/100 indică faptul că specialitatea este a 45-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.22). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 913, reprezentat de punctajul maxim: 826. În cadrul specialității Microbiologie Medicală, volumul de locuri care există, se acoperă încet. Ultima poziție este 4854, corespunzând  punctajului minim: 576. Microbiologia Medicală este una dintre specialitățile mai puțin căutate. Intervalul de siguranță a fost 623-721.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre, după cum urmează.


Cluj-Napoca și București – Intervalul de siguranță a fost 654-743. Media ultimelor 3 locuri a fost 645.

Târgu Mureș, Iași, Timișoara, Craiova, Oradea, Brașov și Galați – Intervalul de siguranță a fost 594-653. Media ultimelor 3 locuri a fost 576.


Dezirabilitatea pe centre a fost: Cluj-Napoca 56/100, București 40/100, Târgu Mureș 29/100, Iași 23/100, Timișoara 19/100, Craiova 17/100, Oradea 10/100, Brașov și Galați 0 /100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Gastroenterologia. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Nefrologie. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa B. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 53/100 indică faptul că specializarea este a 20-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.15). Pe baza acestui rezultat, ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să nu se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 48, reprezentat de punctajul maxim: 914. În cadrul specialității Nefrologie, volumul de locuri locuri care există, se acoperă încet. Ultima poziție este 4377, corespunzând  punctajului minim: 605. Nefrologia este una dintre specialitățile mai căutate de către absolvenți, dar în care se intră totuși destul de ușor. Intervalul de siguranță a fost 677-824.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe fiecare centru, după cum urmează.


București – Dezirabilitatea calculată a fost 69/100, Interval de siguranță a fost 712-888. Media ultimelor 3 locuri a fost 685.

Iași – Dezirabilitatea calculată a fost 60/100, Interval de siguranță a fost 660-875. Media ultimelor 3 locuri a fost 622.

Timișoara – Dezirabilitatea calculată a fost 51/100, Interval de siguranță a fost 694-776. Media ultimelor 3 locuri a fost 666.

Cluj-Napoca – Dezirabilitatea calculată a fost 42/100, Interval de siguranță a fost 636-757. Media ultimelor 3 locuri a fost 616.

Pentru restul centrelor interval de siguranță a fost 656-737. Media ultimelor 3 locuri a fost 605. Dezirabilitatea acestor centre a fost: Constanța 46/100, Craiova 40/100, Târgu Mureș 32/100, Oradea 27/100, Brașov 25/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Medicina Fizică și de Reabilitare. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Nefrologie Pediatrică. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa D. Astfel, indicele de dezirabilitate de 32/100 indică faptul că specializarea este a 43-a cea mai căutată.


Întrucât numărul de date din 2019 a fost de 2 nu am considerat necesară o analiză statistică pentru a evidenția eventualele diferențe între ani.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 1881, reprezentat de punctajul maxim: 751. În cadrul specialității Nefrologie Pediatrică, volumul mic de locuri locuri care există, se acoperă foarte încet. Ultima poziție este 4712, corespunzând  punctajului minim: 586. Nefrologia Pediatrică este una dintre specialitățile pediatrice mai puțin căutate. Intervalul de siguranță a fost 618-708.


Datorită numărului mic de date am nu reușit să realizăm o analiză în detaliu pe centre.


Cluj-Napoca – Dezirabilitatea centrului a fost 43/100

București – Dezirabilitatea centrului a fost 43/100

Timișoara – Dezirabilitatea centrului a fost 4/100


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Neonatologie. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa D. Astfel, indicele de dezirabilitate de 34/100 indică faptul că specializarea este a 42-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.51). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 572, reprezentat de punctajul maxim: 850. În cadrul specialității Neonatologie, volumul mare de locuri locuri care există, se acoperă foarte încet. Ultima poziție este 4748, corespunzând  punctajului minim: 582. Neonatologia este una dintre specialitățile pediatrice de mijloc. Intervalul de siguranță a fost 628-720.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o analiză în detaliu pe centre.


București – Intervalul de siguranță a fost 648-733. Media ultimelor 3 locuri a fost 625.

Grand (Iași, Sibiu, Craiova, Oradea, Constanța, Cluj-Napoca) – Intervalul de siguranță a fost 633-735. Media ultimelor 3 locuri a fost 588.

Petit (Târgu Mureș, Timișoara, Galați, Arad) – Intervalul de siguranță a fost 602-665. Media ultimelor 3 locuri a fost 585.


Dezirabilitatea pe centre a fost: București (44/100), Iași (37/100), Sibiu (36/100), Craiova Oradea și Constanța (33/100), Cluj-Napoca (33/100), Târgu Mureș (27/100), Timișoara (20/100), Galați (17/100), Arad (10/100).


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Neurochirurgie. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa C. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 44/100 indică faptul că specialitatea este a 29-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.30). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 218, reprezentat de punctajul maxim: 889. În cadrul specialității Neurochirurgie, volumul de locuri locuri mic care există, se acoperă destul de încet. Ultima poziție este 4639, corespunzând  punctajului minim: 590. Neurochirurgia este una dintre specialitățile de mijloc. Intervalul de siguranță a fost 650-762.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre, după cum urmează.


București, Cluj-Napoca și Târgu Mureș – Intervalul de siguranță a fost 651-832. Media ultimelor 3 locuri a fost 618.

Iași, Constanța, Oradea, Sibiu, Timișoara, Brașov – Intervalul de siguranță a fost 618-705. Media ultimelor 3 locuri a fost 590.


Dezirabilitatea pe centre a fost: Cluj-Napoca 63/100, București 55/100, Târgu Mureș 47/100, Iași 39/100, Constanța 36/100, Oradea 29/100, Sibiu 25/100, Timișoara 20/100, Brașov 17/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Anestezia și Terapia Intensivă. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Neurologie. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa A. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 66/100 indică faptul că specialitatea este a 8-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.92). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 32, reprezentat de punctajul maxim: 920. În cadrul specialității Neurologie, volumul de locuri locuri care există, se acoperă destul de încet. Ultima poziție este 4151, corespunzând  punctajului minim: 616. Neurologia este una dintre specialitățile de top. Intervalul de siguranță a fost 743-841.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre, după cum urmează.


București – Intervalul de siguranță a fost 789-880. Media ultimelor 3 locuri a fost 753.

Iași, Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov și Târgu Mureș – Intervalul de siguranță a fost 752-842. Media ultimelor 3 locuri a fost 718.

Arad, Timișoara, Constanța și Craiova – Intervalul de siguranță a fost 728-782. Media ultimelor 3 locuri a fost 701.

Oradea și Galați – Intervalul de siguranță a fost 651-724. Media ultimelor 3 locuri a fost 616.


Dezirabilitatea pe centre a fost: București 79/100, Iași 72/100, Cluj-Napoca 70/100, Sibiu 69/100, Brașov 68/100, Târgu Mureș 66/100, Arad 63/100, Timișoara 59/100, Constanța 58/100, Craiova 57/100, Oradea 48/100, Galați 25/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Oftalmologia. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Neurologie Pediatrică. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa B. Astfel, indicele de dezirabilitate de 54/100 indică faptul că specializarea este a 17-a cea mai căutată.


Întrucât numărul de date din 2019 a fost de 5 nu am considerat necesară o analiză statistică pentru a evidenția eventualele diferențe între ani.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 346, reprezentat de punctajul maxim: 870. În cadrul specialității Neurologie Pediatrică, volumul mic de locuri locuri care există, se acoperă relativ rapid. Ultima poziție este 3696, corespunzând  punctajului minim: 647. Neurologia pediatrică este una dintre specialitățile pediatrice de mijloc. Intervalul de siguranță a fost 688-763.


Datorită numărului mic de date am nu reușit să realizăm o analiză în detaliu pe centre.


București – Dezirabilitatea centrului a fost 61/100

Cluj-Napoca – Dezirabilitatea centrului a fost 44/100

Timișoara – Dezirabilitatea centrului a fost 25/100


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Obstetrică Ginecologie. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa A. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 57/100 indică faptul că specialitatea este a 13-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.08). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 77, reprezentat de punctajul maxim: 907. În cadrul specialității Obstetrică Ginecologie, volumul mare de locuri care există, se acoperă încet. Ultima poziție este 4059, corespunzând  punctajului minim: 623. Obstetrica Ginecologia este una dintre specialitățile de căutate. Intervalul de siguranță a fost 697-822.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre, după cum urmează.


București și Cluj-Napoca – Intervalul de siguranță a fost 784-853. Media ultimelor 3 locuri a fost 751.

Sibiu, Timișoara, Iași, Brașov și Constanța – Intervalul de siguranță a fost 712-772. Media ultimelor 3 locuri a fost 647.

Oradea, Craiova și Târgu Mureș – Intervalul de siguranță a fost 663-744. Media ultimelor 3 locuri a fost 643.

Arad și Galați – Intervalul de siguranță a fost 630-676. Media ultimelor 3 locuri a fost 625.


Dezirabilitatea pe centre a fost: București 76/100, Cluj-Napoca 73/100, Sibiu 58/100, Timișoara 55/100, Iași 55/100, Brașov 54/100, Constanța 52/100, Oradea 46/100, Craiova 44/100, Târgu Mureș 41/100, Arad 32/100, Galați 24/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Radioterapia. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Oftalmologie. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa S. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 74/100 indică faptul că specialitatea este a 5-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.0001), rezultatele fiind cu 35 de puncte mai mari în 2018. Pe baza acestui rezultat, ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 32, reprezentat de punctajul maxim: 920. În cadrul specialității Oftalmologie, volumul de locuri locuri care există, se acoperă repede. Ultima poziție este 2489, corespunzând  punctajului minim: 720. Oftalmologia este una dintre specialitățile de top. Intervalul de siguranță a fost 777-857.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre, după cum urmează.


București și Cluj-Napoca – Intervalul de siguranță a fost 825-876. Media ultimelor 3 locuri a fost 788.

Oradea, Timișoara Târgu Mureș și Craiova – Intervalul de siguranță a fost 777-840. Media ultimelor 3 locuri a fost 759.

Brașov, Iași, Galați, Sibiu, Arad, Constanța – Intervalul de siguranță a fost 744-793. Media ultimelor 3 locuri a fost 720.


Dezirabilitatea pe centre a fost: Cluj-Napoca 87/100, București 83/100, Oradea 76/100, Timișoara 74/100, Târgu Mureș 70/100, Craiova 68/100, Brașov 63/100, Iași 61/100, Galați 57/100, Sibiu 54/100, Arad 50/100, Constanța 50/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Neurochirurgie. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Oncologie Medicală. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa A. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 59/100 indică faptul că specialitatea este a 12-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.02), rezultatele absolvenților ce au ales această arie clinică în 2019 au fost cu 25 de puncte mai mari. Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe prea mult.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 40, reprezentat de punctajul maxim: 919. În cadrul specialității Oncologie Medicală, volumul de locuri care există, se acoperă încet. Ultima poziție este 4312, corespunzând  punctajului minim: 609. Oncologia medicală este una dintre specialitățile de top. Intervalul de siguranță a fost 729-801.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre, după cum urmează.


Cluj-Napoca – Intervalul de siguranță a fost 758-880. Media ultimelor 3 locuri a fost 720.

București – Intervalul de siguranță a fost 738-817. Media ultimelor 3 locuri a fost 724.

Timișoara și Iași – Intervalul de siguranță a fost 718-804. Media ultimelor 3 locuri a fost 666.

Craiova, Arad, Constanța, Oradea, Târgu Mureș și Sibiu – Intervalul de siguranță a fost 650-739. Media ultimelor 3 locuri a fost 609.


Dezirabilitatea pe centre a fost: Cluj-Napoca 73/100, București 63/100, Timișoara 60/100, Iași 58/100, Craiova 54/100, Arad 48/100, Constanța 46/100, Oradea 37/100, Târgu Mureș 35/100, Sibiu 25/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


Aceasta a fost ultima ediție RezInformat. Vă mulțumim tuturor pentru atenție și vă urăm baftă la examenul de Rezidențiat.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Oncologie și Hematologie Pediatrică. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa F. Astfel, indicele de dezirabilitate de 38/100 indică faptul că specializarea este a 37-a cea mai căutată.


Datorită numărului mic de date din ambii ani nu am considerat utilă cercetarea eventualelor diferențe dintre ani.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 3182, reprezentat de punctajul maxim: 877. În cadrul specialității Oncologie și Hematologie Pediatrică, volumul mic de locuri locuri care există, se acoperă foarte încet. Ultima poziție este 4555, corespunzând  punctajului minim: 595. Oncologie și Hematologie pediatrică este una dintre specialitățile pediatrice de mijloc. Intervalul de siguranță a fost 634-762.


Datorită numărului mic de date am nu reușit să realizăm o analiză în detaliu pe centre.


București – Dezirabilitatea centrului a fost 70/100

Oradea – Dezirabilitatea centrului a fost 28/100

Timișoara – Dezirabilitatea centrului a fost 22/100

Iași – Dezirabilitatea centrului a fost 13/100


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Ortopedie Pediatrică. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa F. Astfel, indicele de dezirabilitate de 26/100 indică faptul că specializarea este a 49-a cea mai căutată.

După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.03), diferențele fiind de 56 de puncte în favoarea anului 2019. Pe baza acestui rezultat, ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.

Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 1423, reprezentat de punctajul maxim: 793. În cadrul specialității Ortopedie Pediatrică, volumul mic de locuri locuri care există, se acoperă foarte încet. Ultima poziție este 4850, corespunzând  punctajului minim: 576. Ortopedia pediatrică este una dintre specialitățile pediatrice mai puțin dorite. Intervalul de siguranță a fost 598-693.

Datorită numărului mic de date am nu reușit să realizăm o analiză în detaliu pe centre.

Cluj-Napoca – Dezirabilitatea centrului a fost 39/100

București – Dezirabilitatea centrului a fost 37/100

Brașov – Dezirabilitatea centrului a fost 33/100

Galați – Dezirabilitatea centrului a fost 25/100

Craiova – Dezirabilitatea centrului a fost 17/100

Timișoara – Dezirabilitatea centrului a fost 14/100

Iași – Dezirabilitatea centrului a fost 10/100

Constanța – Dezirabilitatea centrului a fost 0/100

Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Ortopedie și Traumatologie. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa D. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 35/100 indică faptul că specialitatea este a 41-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.003), media punctajelor fiind cu 29 mai mare în 2019. Pe baza acestui rezultat, ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 197, reprezentat de punctajul maxim: 890. În cadrul specialității Ortopedie și Traumatologie, volumul mare de locuri care există, se acoperă încet. Ultima poziție este 4834, corespunzând  punctajului minim: 577. Ortopedia și Traumatologia este una dintre specialitățile de mijloc. Intervalul de siguranță a fost 620-743.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre, după cum urmează.


Cluj-Napoca – Intervalul de siguranță a fost 710-792. Media ultimelor 3 locuri a fost 621.

București – Intervalul de siguranță a fost 668-757. Media ultimelor 3 locuri a fost 633.

Arad și Iași – Intervalul de siguranță a fost 620-736. Media ultimelor 3 locuri a fost 610.

Constanța, Craiova, Timișoara, Oradea, Brașov, Târgu Mureș și Sibiu – Intervalul de siguranță a fost 602-673. Media ultimelor 3 locuri a fost 577.


Dezirabilitatea pe centre a fost: Cluj-Napoca 51/100, București 46/100, Arad 39/100, Iași 31/100, Constanța 27/100, Craiova 26/100, Timișoara 25/100, Oradea 23/100, Brașov 20/100, Târgu Mureș 20/100, Sibiu 13/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Urologia. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Otorinolaringologie. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa C. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 43/100 indică faptul că specializarea este a 31-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.45). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 93, reprezentat de punctajul maxim: 907. În cadrul specialității Otorinolaringologie, volumul de locuri locuri care există, se acoperă destul de încet. Ultima poziție este 4621, corespunzând  punctajului minim: 592. Otorinolaringologia este una dintre specialitățile de mijloc, în care se intră totuși destul de ușor. Intervalul de siguranță a fost 658-753.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre, după cum urmează.


București și Cluj-Napoca – Intervalul de siguranță a fost 722-785. Media ultimelor 3 locuri a fost 693.

Timișoara, Brașov și Iași – Intervalul de siguranță a fost 676-739. Media ultimelor 3 locuri a fost 639.

Pentru restul centrelor – Intervalul de siguranță a fost 622-672. Media ultimelor 3 locuri a fost 593.


Dezirabilitatea pe centre a fost: București 61/100, Cluj-Napoca 54/100, Timișoara 43/100, Brașov 42/100, Iași 41/100, Arad 29/100, Craiova 28/100, Constanța 24/100, Târgu Mureș 20/100, Oradea 20/100, Galați 19/100, Sibiu 13/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Neurologia. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Pediatrie. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa B. Astfel, indicele de dezirabilitate de 53/100 indică faptul că specializarea este a 19-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.03), diferențele fiind de 20 de puncte în favoarea anului 2019. Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe prea mult.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 34, reprezentat de punctajul maxim: 922. În cadrul specialității Pediatrie, volumul gargantuan de locuri locuri care există, se acoperă încet. Ultima poziție este 4564, corespunzând  punctajului minim: 595. Pediatria este una dintre specialitățile pediatrice de top. Intervalul de siguranță a fost 686-794.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o analiză în detaliu pe centre.


București – Intervalul de siguranță a fost 773-849. Media ultimelor 3 locuri a fost 719.

Cluj-Napoca – Intervalul de siguranță a fost 741-854. Media ultimelor 3 locuri a fost 708.

Sibiu și Iași – Intervalul de siguranță a fost 726-788. Media ultimelor 3 locuri a fost 653.

CBTCT (Constanța, Brașov, Timișoara, Craiova, Târgu Mureș) – Intervalul de siguranță a fost 670-752. Media ultimelor 3 locuri a fost 606.

AOG (Arad, Oradea, Galați) – Intervalul de siguranță a fost 611-679. Media ultimelor 3 locuri a fost 595.


Dezirabilitatea pe centre a fost: București (73/100), Cluj-Napoca (69/100), Sibiu (61/100), Iași (59/100), Constanța (48/100), Brașov (47/100), Timișoara (47/100), Craiova (42/100), Târgu Mureș (39/100), Arad (29/100), Oradea (27/100), Galați (17/100)


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Pneumologie. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea Pneumologie este cuprinsă în clasa B. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 51/100 indică faptul că specializarea este a 24-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.61). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea Pneumologie să se schimbe foarte mult în anii ce urmează.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 365, reprezentat de punctajul maxim: 869. În cadrul specialității Pneumologie, locurile încep să se aleagă repede, însă majoritatea acestora sunt luate de persoane cu punctajul aflat sub mediană. Ultima poziție este 3913, corespunzând  punctajului minim: 634. Pneumologia nu reprezintă o specialitate care se alege foarte greu. Intervalul de siguranță a fost 698-761.


În continuare, mulțumită numărului apreciabil de date disponibile, s-a putut realiza o împărțire între București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și celelalte centre. Așadar, deși nu au fost găsite diferențe semnificative statistic între București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara , se remarcă o tendință de diferențiere, mai ales  în Iași.


Pentru centrele mari, intervalul de siguranță este 719-788. Cu o dezirabilitate de 56/100, Pneumologia  este o specialitate destul de căutată în principalele centre universitare, ocupând ipotetic locul 14 în clasamentul nostru, fiind clasată imediat sub Psihiatria Pediatrică.


În ceea ce privește celelalte centre, intervalul de siguranță este 677-734. Dezirabilitatea calculată de 45/100 este una respectabilă, ocupând locurile 27 și 28, la egalitate cu Medicina Nucleară și Medicina Internă.


Deși nu au existat diferențe semnificative între centre, numărul de date ne-a permis să facem o clasare bazată pe dezirabilitatea acestora. Rezultatele relevă următoarea ordine: Iași (62/100), Cluj-Napoca (59/100), Sibiu și Arad (58/100), București (56/100), Craiova (50/100), Timișoara (48/100), Constanța (45/100), Târgu Mureș (34/100). 


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de jos a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza o specialitate neglijată de majoritatea studențiilor, dar care este una din pietrele de temelie ale sistemului medical modern. Stay tuned!În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Pneumologie Pediatrică. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa C. Astfel, indicele de dezirabilitate de 42/100 indică faptul că specializarea este a 33-a cea mai căutată.


Datorită numărului mic de date (11 în ambii ani) nu am considerat necesară realizarea unei comparații între scorurile din cei 2 ani.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 2050, reprezentat de punctajul maxim: 749 . În cadrul specialității Pneumologie Pediatrică, volumul foarte mic de locuri locuri care există, se acoperă destul de încet. Ultima poziție este 3706, corespunzând  punctajului minim: 647. Pneumologia pediatrică este una dintre specialitățile pediatrice de mijloc. Intervalul de siguranță a fost 663-737.


Datorită numărului mic de date am nu reușit să realizăm o analiză în detaliu pe centre.


București – Dezirabilitatea centrului a fost 52/100

Timișoara – Dezirabilitatea centrului a fost 33/100

Iași – Dezirabilitatea centrului a fost 29/100

Târgu Mureș Dezirabilitatea centrului a fost 0/100


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Psihiatrie. Conform Clasării din prima postare, pe care o puteți găsi în prima postare din această pagină, specializarea Psihiatrie se află în clasa A. Conform indicelui de dezirabilitate (66/100) specializarea este a 9-a cea mai căutată.


Întrucât datele pe care le avem sunt din 2 ani, primul pas în analizarea acestei specialități a fost compararea punctajelor. Întrucât între punctajele din anii 2019 și 2018 au existat diferențe semnificative, dar între punctajele raportate din aceeași ani nu au existat diferențe, compararea aceasta s-a realizat pe punctajele raportate. Între punctajele raportate din 2018 și cele din 2019 ale absolvenților ce au ales specialitatea Hematologie au existat diferențe semnificative (p>0.0001). Diferența dintre mediile din cei 2 ani a fost 35 de puncte, media mai fare fiind în 2019 (914). În continuare vor fi folosite doar punctajele obținute de candidați.


Am realizat o statistică descriptivă cu datele din ambii ani. Locul cel mai ridicat este 101, iar cel mai mare punctaj este 905. La specialitatea Psihiatrie locurile încep să se aleagă repede, dar, după cum vom vedea, situația nu este aceeași în toată țara. Întrucât psihiatria este una din cele mai căutate specializări, locurile de la această specializare se termină repede, Ultima poziție este 3187, iar ultimul punctaj este 678. Întrucât am găsit diferențe între cei 2 ani, ne așteptăm ca punctajele să se schimbe și în următorii ani. Intervalul de siguranță a fost 749-826.


În continuare, datorită numărului de date din fiecare centre, a fost realizată o împărțire în București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Centre mici. Pe baza testelor statistice realizare, centrele au fost împărțite în București și Cluj-Napoca (numite în continuare centre mari), Iași și Timișoara (numite în continuare centre medii) și centrele mici.


București și Cluj-Napoca – Intervalul de siguranță a fost 800-850. Media ultimelor 3 locuri a fost 772.

Timișoara și Iași – Intervalul de siguranță a fost 753-820. Media ultimelor 3 locuri a fost 714.

Arad, Brașov, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș – Intervalul de siguranță a fost 716-794. Media ultimelor 3 locuri a fost 678.


Dezirabilitatea pe centre a fost București 76/100, Cluj-Napoca 75/100, Brașov 72/100, Craiova 69/100, Iași 66/100, Timișoara 66/100, Oradea 63/100, Sibiu 63/100, Târgu Mureș 59/100, Arad 56/100, Constanța 53/100, Galați 42/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, pe care îl puteți accesa prin acest link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită vă rugăm să consultați explicațiile din partea de jos a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza specializarea Chirurgie Toracică. Stay tuned.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Psihiatrie Pediatrică. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa B. Astfel, indicele de dezirabilitate de 56/100 indică faptul că specializarea este a 14-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.12). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 396, reprezentat de punctajul maxim: 870. În cadrul specialității Psihiatrie Pediatrică, volumul foarte mic de locuri locuri care există, se acoperă destul de încet. Ultima poziție este 3162, corespunzând  punctajului minim: 680. Psihiatria pediatrică este cea mai dorită dintre dintre specialitățile pediatrice. Intervalul de siguranță a fost 707-785.


Datorită numărului mic de date am nu reușit să realizăm o analiză în detaliu pe centre.


București – Dezirabilitatea centrului a fost 65/100

Cluj-Napoca – Dezirabilitatea centrului a fost 62/100

Iași și Galați – Dezirabilitatea centrului a fost 50/100

Timișoara – Dezirabilitatea centrului a fost 44/100


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Radiologie Imagistică Medicală. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa S. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 78/100 indică faptul că specialitatea este a 4-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.12). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 32, reprezentat de punctajul maxim: 920. În cadrul specialității Radiologie Imagistică Medicală, volumul mare de locuri care există, se acoperă repede. Ultima poziție este 2504, corespunzând  punctajului minim: 721. Radiologia Imagistica Medicală este una dintre specialitățile de top. Intervalul de siguranță a fost 778-877.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre, după cum urmează.


București și Cluj-Napoca – Intervalul de siguranță a fost 846-898. Media ultimelor 3 locuri a fost 768.

Iași – Intervalul de siguranță a fost 825-864. Media ultimelor 3 locuri a fost 775.

Sibiu, Târgu Mureș, Timișoara și Brașov – Intervalul de siguranță a fost 809-836. Media ultimelor 3 locuri a fost 758.

Oradea, Constanța, Craiova și Galați – Intervalul de siguranță a fost 756-808. Media ultimelor 3 locuri a fost 726.


Dezirabilitatea pe centre a fost: Cluj-Napoca 98/100, București 88/100, Iași 79/100, Sibiu 75/100, Târgu Mureș, 75/100, Timișoara 74/100, Brașov 73/100, Oradea 68/100, Constanța 63/100, Craiova 63/100, Galați 55/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Dermatovenerologia. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Radioterapie. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa C. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 43/100 indică faptul că specialitatea este a 30-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.91). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 534, reprezentat de punctajul maxim: 853. În cadrul specialității Radioterapie, volumul mic de locuri care există, se acoperă încet. Ultima poziție este 4788, corespunzând  punctajului minim: 580. Radioterapia este una dintre specialitățile de mijloc. Intervalul de siguranță a fost 668-742.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre, după cum urmează.


Cluj-Napoca și București – Intervalul de siguranță a fost 685-750. Media ultimelor 3 locuri a fost 657.

Iași, Craiova și Galați – Intervalul de siguranță a fost 639-701. Media ultimelor 3 locuri a fost 580.


Dezirabilitatea pe centre a fost: Cluj-Napoca 50/100, București 48/100, Iași 41/100, Craiova 35/100, Galați 10/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza un grup heterogen de specialități cu puține locuri. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Reumatologie. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa A. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 60/100 indică faptul că specializarea este a 10-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.16). Pe baza acestui rezultat, ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să nu se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 180, reprezentat de punctajul maxim: 889. În cadrul specialității Reumatologie, volumul destul de mic de locuri locuri care există, se acoperă ușor. Ultima poziție este 3795, corespunzând  punctajului minim: 640. Reumatologia este una dintre specialitățile căutate de către absolvenți. Intervalul de siguranță a fost 729-797.


Numărul de date nu ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe fiecare centru, însă am putut realiza o împărțire în Cluj-Napoca, Iași și București (IB) și Târgu Mureș, Craiova și Constanța (TCC)


CJ – Dezirabilitate 70/100, Interval de siguranță 781-850, Ultimul loc 760. Reumatologia în Cluj-Napoca este una dintre cele mai căutate specialități, fiind comparabilă cu Gastroenterologia, specialitate din clasa S

IB – Dezirabilitate 64/100, Interval de siguranță 741-798, Ultimul loc 700 Reumatologia în aceste centre este comparabilă cu Psihiatria, putând fi grupată în clasa A

TCC – Dezirabilitate 43/100, Interval de siguranță 672-736 Ultimul loc 640  Reumatologia în aceste centre este comparabilă cu Radioterapia, Putând fi grupată în clasa C


Dezirabilitatea pe centre a fost:

Cluj-Napoca (70/100), București (65/100), Iași (64/100), Craiova (48/100), Constanța (43/100), Târgu Mureș (36/100). Este important de menționat că deși Reumatologia este una dintre cele mai căutate specialități, aceasta se poate practica doar în 6 centre.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Nefrologia. Stay tuned!

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Sănătate Publică și Management. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa F. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 22/100 indică faptul că specialitatea este a 52-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.04). Rezultatele absolvenților care au ales această specialitate în anul 2019 au fost cu 26 de puncte mai mari.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 1572, reprezentat de punctajul maxim: 778. În cadrul specialității Sănătatea Publică și Management, volumul mic de locuri care există, se acoperă destul de repede. Ultima poziție este 4807, corespunzând punctajului minim: 578. Sănătatea Publică și Management este una dintre specialitățile de mai puțin dorite. Intervalul de siguranță a fost 603-677.


Numărul de date nu ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre. Dezirabilitatea pe centre a fost: Cluj-Napoca 58/100, Iași 37/100, Timișoara 36/100, Constanța 33/100, Brașov 31/100, Sibiu 27/100, Oradea 17/100, București 14/100, Târgu Mureș 14/100, Craiova 7/100 .


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.

În această postare RezInformat vom analiza specialitatea Urologie. Conform unei clasări anterioare, pe care o puteți găsi în prima postare de pe această pagină, specialitatea aceasta este cuprinsă în clasa D. Astfel,  indicele de dezirabilitate de 35/100 indică faptul că specialitatea este a 39-a cea mai căutată.


După ajustarea pentru punctajele maxime din fiecare an, nu am găsit diferențe statistic semnificative între anii 2018 și 2019 (p=0.54). Pe baza acestui rezultat, nu ne așteptăm ca punctajele absolvenților examenului de rezidențiat ce aleg specialitatea aceasta să se schimbe.


Realizând o statistică descriptivă cu datele din ambii ani, cel mai ridicat este loc este 172, reprezentat de punctajul maxim: 895. În cadrul specialității Urologie, volumul de locuri care există, se acoperă încet. Ultima poziție este 4757, corespunzând  punctajului minim: 582. Urologia este una dintre specialitățile de mijloc. Intervalul de siguranță a fost 618-727.


Numărul de date ne-a permis să realizăm o statistică detaliată pe centre, după cum urmează.


București – Intervalul de siguranță a fost 678-785. Media ultimelor 3 locuri a fost 651.

Timișoara și Târgu Mureș – Intervalul de siguranță a fost 660-733. Media ultimelor 3 locuri a fost 629.

Cluj-Napoca – Intervalul de siguranță a fost 611-713. Media ultimelor 3 locuri a fost 597.

Craiova, Iași, Sibiu, Brașov, Constanța, Oradea și Arad – Intervalul de siguranță a fost 604-674. Media ultimelor 3 locuri a fost 582.


Dezirabilitatea pe centre a fost: București 51/100, Timișoara 47/100, Târgu Mureș 35/100, Cluj-Napoca 31/100, Craiova 29/100, Iași 28/100, Sibiu 27/100, Brașov 24/100, Constanța 13/100, Oradea 6/100, Arad 0/100.


Vă puteți informa despre curricula specialității pe site-ul ministerului, ușor de accesat cu ajutorul acestui link. Pentru orice nelămuriri în legătură cu terminologia folosită, vă rugăm să consultați explicațiile din partea de sus a paginii.


În ediția următoare a RezInformat vom analiza Obstetrică Ginecologie. Stay tuned!