Organizaţia Studenţilor Medicinişti din Cluj

Organizaţia Studenţilor Medicinişti din Cluj este organizaţia reprezentativă pentru studenţii Facultăţii de Medicină din cadrul UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca. În prezent, organizaţia noastră reprezintă interesele a peste 3000 de studenţi, având peste 900 de voluntari activi în cadrul proiectelor pe care le derulăm. Studenți aleși de către colegii lor de an din cadrul Facultății de Medicină devin membri cu drept de vot în Consiliul Facultăţii de Medicină şi în Senatul Universităţii, iar Preşedintele OSM este membru de drept în Biroul de Consiliu al Facultăţii de Medicină, precum şi în Consiliul de Administrație al Universităţii. Astfel OSM este un O.N.G. structurat pe două mari direcţii de activitate: sindicală (de reprezentare a intereselor studenţilor în medicină) şi de voluntariat (prin proiectele organizate).

CONSILIU DIRECTOR

Presedinte: Năstasă Răzvan Petru

Vicepresedinte Academic(VPA): Vrîncianu Rareș

Vicepresedinte Relatii Interne(VPI): Potârniche Horațiu Eugen

Vicepresedinte Relatii Externe(VPE): Nastea Alina

Vicepresedinte Financiar(VPF): Vidroiu Cătălina

Vicepreședinte Financiar Adjunct – Argatu Georgeta 

Vicepreședinte Proiecte (VP): Lazăr Andrei

Secretar General: Ilie Andrei