Divizia de Grafică și IT

Federația Asociațiilor Studențești în Medicină din România a cunoscut în utlima perioadă o ascensiune importantă, atât prin implicarea în problemele cotidiene ale sistemului de sănătate din România cât și prin reprezentarea studenților la medicină. Ca orice organizație de success cotidiană, FASMR are nevoie de o divizie IT puternică, cu viziune, care poate oferi soluțiile
tehnice necesare menținerii acestei dezvoltări. Astfel, membrii diviziei IT se ocupa de updatarea site-ului in timp real pentru ca studentii si sa fie la curent cu activitatea federatiei. De asemenea, tot in responsabilitatea acestei divizii este si crearea de elemente grafice pentru diferitele campanii sau evenimente ce se desfasoara sub egida FASMR.

Divizia de PR

Divizia de Training

Divizia de Training a Federației Asociațiilor Studenților în Medicină din România are ca scop instruirea membrilor săi în vederea dezvoltării și dobândirii de noi cunoștințe, abilități și aptitudini prin intermediul trainingurilor. Acestea reprezintă modalităţi interactive de învățare,ce îmbină teoria cu exerciții, aplicații și simulări în vederea creării unui cadru cât mai relaxant și plăcut participanților. Trainingurile sunt susținute de traineri abilitați și instruiți la sesiuni naționale de TNT (Training New Trainers) dar și internaționale (TNT, TOT, SRT etc), desfășurate în cadrul IFMSA. Totodată trainerii FASMR vin și în sprijinul celorlalte departamente cu traininguri specifice, precum: TNHRT (Training New Human Rights Trainers), TMET (Training Medical Education Trainers), IPET (International Peer Education Training). Printr-o gamă largă de traininguri pe care le oferă divizia,venim în sprijinul ofițerilor naționali, coordonatorilor de programe și voluntarilor,astfel contribuind la dezvoltarea întregii Federații,fapt ce ne-a adus în timp şi denumirea de “Echipa Naţională a Coloanelor Vertebrale”. Proiectul TransTraining poate fi considerat un adevărat “schimb intercultural” între centre,ce are loc prin intermediul Diviziei de Training.În cadrul acestuia,bianual,traineri din diferite centre universitare din ţară “migrează” către alte centre, unde vor susţine sesiuni de training orientate spre nevoile voluntarilor asociaţiei gazdă.