Divizii

Divizia de Grafică și IT

Federația Asociațiilor Studențești în Medicină din România a cunoscut în utlima perioadă o ascensiune importantă, atât prin implicarea în problemele cotidiene ale sistemului de sănătate din România cât și prin reprezentarea studenților la medicină. Ca orice organizație de success cotidiană, FASMR are nevoie de o divizie IT puternică, cu viziune, care poate oferi soluțiile
tehnice necesare menținerii acestei dezvoltări. Astfel, membrii diviziei IT se ocupa de updatarea site-ului in timp real pentru ca studentii si sa fie la curent cu activitatea federatiei. De asemenea, tot in responsabilitatea acestei divizii este si crearea de elemente grafice pentru diferitele campanii sau evenimente ce se desfasoara sub egida FASMR.

Contact
Divizia de Grafică și IT

Manea Andrei

Director Divize IT & Grafică

itgrafica@fasmr.ro

Nazhem Jisri

Asistent Grafică

jisri.nazhem@gmail.com

Chiș Rafael

Asistent Grafică

chisrafael98@gmail.com

Divizia de PR

Contact
Divizia de PR

Strugariu Alexandra-Ionela

Director Divize PR

pr@fasmr.ro

Divizia de Training


Divizia de Training a Federației Asociațiilor Studenților în Medicină din
România are ca scop instruirea membrilor săi în vederea dezvoltării și
dobândirii de noi cunoștințe, abilități și aptitudini prin intermediul
trainingurilor.
Acestea reprezintă modalităţi interactive de învățare,ce
îmbină teoria cu exerciții, aplicații și simulări în vederea creării unui cadru
cât mai relaxant și plăcut participanților.
Trainingurile sunt susținute de traineri abilitați și instruiți la sesiuni
naționale de TNT (Training New Trainers) dar și internaționale (TNT, TOT,
SRT etc), desfășurate în cadrul IFMSA.
Totodată trainerii FASMR vin și în sprijinul celorlalte departamente cu
traininguri specifice, precum: TNHRT (Training New Human Rights
Trainers), TMET (Training Medical Education Trainers), IPET (International
Peer Education Training). Printr-o gamă largă de traininguri pe care le oferă
divizia,venim în sprijinul ofițerilor naționali, coordonatorilor de programe și
voluntarilor,astfel contribuind la dezvoltarea întregii Federații,fapt ce ne-a
adus în timp şi denumirea de “Echipa Naţională a Coloanelor Vertebrale”.
Proiectul TransTraining poate fi considerat un adevărat “schimb
intercultural” între centre,ce are loc prin intermediul Diviziei de Training.În
cadrul acestuia,bianual,traineri din diferite centre universitare din ţară
“migrează” către alte centre, unde vor susţine sesiuni de training orientate
spre nevoile voluntarilor asociaţiei gazdă.

Contact
Divizia de Training

Florea Madalina-Andreea

Director Divize Training

training@fasmr.ro