Descriere

Scurtă descriere

FASMR – Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România este o organizaţie democratică de tip federativ, independentă, non-guvernamentală şi apolitică, ce reprezintă interesele profesionale, ştiinţifice, sociale şi culturale ale studenţilor medicinişti. FASMR este membră cu drepturi depline IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations).

Misiune

FASMR are ca misiune reprezentarea intereselor comune a peste 24.000 de studenţi medicinişti în relaţia cu autorităţile statului, cu Universităţile din care fac parte şi cu ceilalţi parteneri externi.
FASMR cuprinde asociații studențești din 11 centre universitare din țară:

Scopuri FASMR

  • Promovarea și apărarea intereselor profesionale, sociale și culturale ale studenților în medicină;
  • Facilitarea comunicării între studenții în medicină și mediul academic universitar;
  • Facilitarea accesului studenților în medicină la informații de interes general și profesional;
  • Promovarea educației medicale;
  • Promovarea culturii și tradițiilor românești pe plan național și internațional;
  • Responsabilizarea populației în vederea îmbunătățirii stării de sănătate proprii;
  • Promovarea și apărarea drepturilor omului;
  • Încurajarea cercetării științifice și a pregătirii profesionale a studenților în medicină;
  • Apărarea drepturilor intelectuale ale studenților în medicină;
  • Promovarea unei stări de bine fizice și mentale în rândul populației generale prin promovarea unui stil de viață sănătos.

Contact
Consiliul Director FASMR

Cristian Persu

Președinte

presedinte@fasmr.ro

Răzvan Papacocea

Vicepreședinte pentru Membri

vpm@fasmr.ro

Andreea Mocanu

Vicepreședinte pentru Activități

vpa@fasmr.ro

Adrian Marius Păun

Vicepreședinte pentru Relații Externe Internaționale

vpinternational@fasmr.ro

Sorina-Elena Băiașu

Secretar General

secretar.general@fasmr.ro

Raluca Oprea

Cenzor

cenzor@fasmr.ro