Asociaţia Studenţilor Medicinişti din Oradea

Asociaţia Studenţilor Medicinişti din Oradea (ASMO) este o organizație profesională studențească, apolitică, nonguvernamentală, non-profit, înființată în mai 1998, pentru a apăra și reprezenta drepturile și interesele studenților Facultății de Medicină și Farmacie a Universității din Oradea.
ASMO își propune să participe la dezvoltarea profesională și la ridicarea prestigiului studentului medicinist orădean atât prin organizarea a numeroase proiecte și evenimente in cadrul FMF cât și prin promovarea voluntariatului, a muncii in echipă și a spiritului de sacrificiu.

CONSILIU DIRECTOR
Președinte: Mihele George

Vicepreședinte Interne : Dinică Bianca Patricia

Vicepreședinte Externe : Sebe Alexandra

Vicepreședinte Financiar : Sanda Cristina

Secretar: Pop Alexandra