ASMO

Asociaţia Studenţilor Medicinişti din Oradea

De peste douăzeci de ani, Asociaţia Studenţilor Medicinişti din Oradea
(A.S.M.O.) reprezintă studenţii Facultăţii de Medicină şi Farmacie din
cadrul Universităţii din Oradea. Aceasta este o organizatie profesională
studențească, apolitică, nonguvernamentală, nonprofit, cu personalitate
juridică, independentă față de partidele politice, organele de stat sau oricare
altă formațiune a sistemului instituțional și politic. ASMO este alcatuită din
Biroul Executiv, Departamente și Divizii. Biroul executiv este reprezentat
de: Președinte, Vicepreședinte Externe, Vicepreședinte Interne, Secretar si
Vicepreședinte Financiar. Departamentele și diviziile sunt cadrele in care
se realizează proiectele si activitățile ASMO. Fiecare dintre ele sunt axate
pe teme principale in jurul cărora sunt făcute proiectele. ASMO numără
aproximativ 40 de coordonatori la care se adaugă peste 180 de voluntari
implicaţi în proiectele din cadrul departamentelor si diviziilor:
Departamentul de Sănătate publică (SCOPH), Departamentul pentru
Sănătatea Sexuală și a Reproducerii (SCORA), Departamentul pentru
Drepturile Omului, Refugiați și Pace (SCORP), Departamentul de
Schimburi Profesionale (SCOPE), Departamenul de Schimburi de
Cercetare (SCORE), Departamentul de Educaţie Medicală (SCOME),
Divizia de Training, Divizia de Fundraising, Divizia de IT și Grafică,
Divizia de Relații Publice, Divizia de entertainment.

Email: asmosecretariat@gmail.com

bianca.pd06@gmail.com

CONSILIU DIRECTOR
Preşedinte : Dinică Bianca Patricia

VicePreşedinte Relatii Interne : Țolaș Bogdan Alexandru

VicePreşedinte Externe : Staniș Claudia Elena

VicePreşedinte Financiar : Sasu Nicolae

Secretar General : Pop Alexandra


Facebook


Instagram