Asociaţia Studenţilor Medicinişti din Oradea

De peste douăzeci de ani, Asociaţia Studenţilor Medicinişti din Oradea (A.S.M.O.) reprezintă studenţii Facultăţii de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii din Oradea. Aceasta este o organizatie profesională studențească, apolitică, nonguvernamentală, nonprofit, cu personalitate juridică, independentă față de partidele politice, organele de stat sau oricare altă formațiune a sistemului instituțional și politic. ASMO este alcatuită din Biroul Executiv, Departamente și Divizii. Biroul executiv este reprezentat de: Președinte, Vicepreședinte Externe, Vicepreședinte Interne, Secretar si Vicepreședinte Financiar. Departamentele și diviziile sunt cadrele in care se realizează proiectele si activitățile ASMO. Fiecare dintre ele sunt axate pe teme principale in jurul cărora sunt făcute proiectele. ASMO numără aproximativ 40 de coordonatori la care se adaugă peste 180 de voluntari implicaţi în proiectele din cadrul departamentelor si diviziilor: Departamentul de Sănătate publică (SCOPH), Departamentul pentru Sănătatea Sexuală și a Reproducerii (SCORA), Departamentul pentru Drepturile Omului, Refugiați și Pace (SCORP), Departamentul de Schimburi Profesionale (SCOPE), Departamenul de Schimburi de Cercetare (SCORE), Departamentul de Educaţie Medicală (SCOME), Divizia de Training, Divizia de Fundraising, Divizia de IT și Grafică, Divizia de Relații Publice, Divizia de entertainment.

Email: asmosecretariat@gmail.com

bianca.pd06@gmail.com

CONSILIU DIRECTOR
Preşedinte : Dinică Bianca Patricia

VicePreşedinte Relatii Interne : Țolaș Bogdan Alexandru

VicePreşedinte Externe : Staniș Claudia Elena

VicePreşedinte Financiar : Sasu Nicolae

Secretar General : Pop Alexandra