Asociaţia Studenţilor Medicinişti şi a Tinerilor Medici din cadrul Facultății de Medicină Generală

Asociaţia Studenţilor Medicinişti şi a Tinerilor Medici din cadrul Facultății de Medicină Generală – Universitatea Ovidius Constanța este o grupare non-guvernamentală democratică, pacifistă, umanistă, fără caracter public, non-profit, cu scop lucrativ, având următoarele obiective:
• promovarea de studii şi cercetări în domeniul medical;
• organizarea de studii şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
• informarea studenţilor şi a tinerilor medici prin procurarea de materiale ştiinţifice, editarea
şi facilitarea accesului asupra unor studii şi lucrări ştiinţifice în domeniul medicinei;
• promovarea unor programe adecvate privind pregătirea specialiştilor în domeniul medical;
• procurarea de fonduri pentru editarea unor publicaţii medicale, pentru organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum şi pentru participarea la manifestări ştiinţifice medicale;
• stabilirea de relaţii de colaborare cu asociaţii similare din alte ţări, cât şi cu alte asociaţii şi organizaţii medicale din ţară şi străinătate în privinţa cercetării ştiinţifice;
• crearea unui sistem de liberă comunicare şi circulaţie a informaţiilor profesionale prin angajarea în teme şi programe de cercetare fundamentală şi clinice prin schimburi de experienţă, de perfecţionare (lucrări ştiinţifice, rapoarte, publicaţii, internet);
• valorificarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice prin publicarea unei reviste a Asociaţiei Studenţilor Medicinişti şi a Tinerilor Medici şi a altor materiale tipărite din domeniul medical;
• perfecţionarea continuă în domeniul pregătirii profesionale a studenţilor şi tinerilor medici.

CONSILIU DIRECTOR

Preşedinte: Pelican Elena

Vicepreşedinte Administrație Internă: Iordache Victoria

Vicepreşedinte Relații Externe: Dima Raluca

Vicepreşedinte Coordonare Proiecte: Polifron Tania

Vicepreşedinte Resurse Umane: Gache Teodor