Asociaţia Studenţilor Medicinişti şi a Tinerilor Medici din cadrul Facultății de Medicină Generală

Asociaţia Studenţilor Medicinişti şi a Tinerilor Medici din Constanța, din cadrul Universitaţii “Ovidius” din Constanța este o grupare non-guvernamentală democratică, pacifistă, umanistă, fără caracter public, non-profit, cu scop lucrativ, având următoarele obiective:
  • promovarea de studii şi cercetări în domeniul medical;
  • organizarea de studii şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
  • informarea studenţilor şi a tinerilor medici prin procurarea de materiale ştiinţifice, editarea şi facilitarea accesului asupra unor studii şi lucrări ştiinţifice în domeniul medicinei;
  • promovarea unor programe adecvate privind pregătirea specialiştilor în domeniul medical;
  • procurarea de fonduri pentru editarea unor publicaţii medicale, pentru organizarea unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum şi pentru participarea la manifestări ştiinţifice medicale;
  • stabilirea de relaţii de colaborare cu asociaţii similare din alte ţări, cât şi cu alte asociaţii şi organizaţii medicale din ţară şi străinătate în privinţa cercetării ştiinţifice;
  • crearea unui sistem de liberă comunicare şi circulaţie a informaţiilor profesionale prin angajarea în teme şi programe de cercetare fundamentală şi clinice prin schimburi de experienţă, de perfecţionare (lucrări ştiinţifice, rapoarte, publicaţii, internet);
  • valorificarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice prin publicarea unei reviste a Asociaţiei Studenţilor Medicinişti şi a Tinerilor Medici şi a altor materiale tipărite din domeniul medical;
  • perfecţionarea continuă în domeniul pregătirii profesionale a studenţilor şi tinerilor medici.

Email: office@lstgm.ro

CONSILIU DIRECTOR
Preşedinte : Oprea Rareş-Mihail

VicePreședinte Administrație Internă : Bugescu Andreea

VicePreşedinte Externe : Ibadula Yener

VicePreşedinte Coordonare Proiecte : Măntălău Iulia Florentina

Vicepreședinte Resurse Umane: Ursica Oana Andreea