Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR) își manifestă îngrijorarea cu privire la afirmațiile primarului municipiului Tîrgu Mureș, Dorin Florea, care propune introducerea obligatorie a unei anchete sociale ce ar decide capacitatea unui cuplu de a avea copii. Deși afirmațiile acestuia se află deocamdată doar la nivel de propunere, considerăm că atitudinea edilului reprezintă un atac la drepturile oamenilor privind sănătatea reproducerii.

În Art. 4. (1), Capitolul II din Legea privind sănătatea reproducerii şi reproducerea umană asistată medical, se menționează faptul că “orice persoană are libertatea de a decide asupra numărului copiilor şi momentului naşterii lor, precum şi asupra problemelor legate de sănătatea sa reproductivă, fără constrângere şi fără să fie influenţată.” Impunerea îndeplinirii criteriilor menționate de primar (anume vârsta minimă, dovada unui loc de muncă, statusul educațional) ar reprezenta astfel o încălcare a drepturilor decizionale privind procrearea și ar instiga la discriminare pe fond social, economic și etnic. Hotărârea ultimă referitoare la momentul și condițiile favorabile aducerii unui copil pe lume ar trebui să aparțină strict viitorilor părinți, fără ca statul să aibă drept decizional. Aceasta trebuie să fie, așadar, indiferentă față de statutul social, etnic, cultural sau economic al părinților.

Totodată, acordarea indemnizației de creștere a copilului menționată exhaustiv de edil în afirmațiile sale este menită să faciliteze educarea și dezvoltarea cât mai propice a copilului. Este un drept de care acesta dispune și de care nu poate fi privat. În cazul în care totuși dezvoltarea armonioasă a copilului este periclitată de mediul familial, iar condițiile de trai ale copiilor nu sunt prielnice, menționăm că Art. 34 (1) din Legea 272/2004 privind Mediul familial și îngrijirea alternativă stipulează faptul că “serviciul public de asistență socială va lua toate măsurile necesare pentru depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi, precum și pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și a violenței în familie.” Existența acestui articol de lege demonstrează, așadar, futilitatea propunerii unei anchete sociale a priori.

 De asemenea, pe fondul lipsei susținerii de către stat a planning-ului familial și a integrării sociale a minorităților etnice, suntem de părere că această propunere nu ar putea rezolva nicio problemă actuală, fie ea socială, economică sau de alt fel. Deciderea de către Parlament a unei astfel de legi și punerea ei în vigoare ar accentua discriminările etnice și sociale existente în societate.

Problemele de sănătate și economice, tangente reproducerii, sunt reprezentate nu de alegerea cuplurilor in ceea ce priveste momentul procreării, ci de lipsa unei educații pentru sănătatea reproducerii. Asigurarea accesului tuturor cetățenilor la o astfel de educație ar putea diminua problemele societății actuale. 

Împreună facem diferența!

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *